Theo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cho 5 năm tới, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) không tính dầu thô và khí đốt là 7,6%/năm; GRDP bình quân đầu người không tính dầu thô và khí đốt đến năm 2025 đạt 10.370 USD.

Trong 5 năm, tổng giá trị xuất khẩu trừ dầu khí đạt 35,6 tỷ USD (tăng 11,2%/năm); huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 298 ngàn tỷ đồng; tổng thu nội địa khoảng 209 ngàn tỷ đồng và tổng chi ngân sách khoảng 116 ngàn tỷ đồng...

Bà rịa - Vũng tàu tăng cường khả năng cạnh tranh để tăng trưởng bền vững
Ảnh minh họa

Để thu hút đủ nguồn lực tập trung đầu tư phát triển trước mắt và dài hạn, tỉnh cam kết tiếp tục thay đổi theo cách tiếp cận hợp tác chiến lược với các đối tác tư nhân ở cả trong và ngoài nước, có năng lực để tối đa hóa các tiềm năng, cơ hội của Bà Rịa-Vũng Tàu. Lợi ích tạo ra sẽ không chỉ dành tỉnh mà còn cho chính các nhà đầu tư.

 

Định hướng của tỉnh trong 5 năm tới, đó là tiếp tục xây dựng mô hình phát triển kinh tế bền vững dựa vào công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân, hợp tác xã; huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ cho phát triển gắn với bảo vệ môi trường; kiên trì thực hiện chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có tính lan tỏa, có giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động và không xâm hại môi trường; phát triển công nghiệp theo chiều sâu và trở thành tỉnh kiểu mẫu về phát triển công nghiệp; phát triển cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng trở thành ngành kinh tế chủ lực của tỉnh.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng sẽ thực hiện 3 khâu đột phá gồm huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, vùng, khu vực và thế giới; tập trung thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số, đô thị thông minh.

Năm 2021, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự kiến mức tăng trưởng kinh tế (GRDP) khoảng 7%, tổng vốn đầu tư trên địa bàn khoảng 60.557 tỷ đồng (tăng hơn 10%), thu ngân sách nội địa khoảng 35.705 tỷ đồng (giảm 10,29%) so với 2020.

Hằng Nga