Góc nhìn

Ngành thuế gây ”ấn tượng” với những thành tựu về cải cách và hiện đại hoá
icon
Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp ngành thuế đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế hiện đại, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị