Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng,Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến,Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Cải cách thể chế,Bộ trưởng Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Sẵn sàng vượt qua mọi thách thức, sống chung với áp lực, nỗ lực đổi mới, sáng tạo và cống hiến, các bộ trưởng đã chia sẻ một quyết tâm hành động mạnh mẽ với những dự cảm sáng lạn cho năm mới, trong chương trình Góc nhìn thẳng chào xuân 2018 của VietNamNet.

Nhân dịp khai xuân 2018, chương trình Góc nhìn thẳng xin điểm lại cùng bạn đọc những chia sẻ ấn tượng của 7 bộ trưởng.

Với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Thủ tướng, tinh thần 10 chữ của Chính phủ "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả" đã và đang thấy rõ trong sự chuyển động ở các bộ ngành, địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng,Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến,Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Cải cách thể chế,Bộ trưởng Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng,Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến,Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Cải cách thể chế,Bộ trưởng Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

 Phần 1 video trò chuyện với bộ trưởng Mai Tiến Dũng:

Phần 2 video trò chuyện với bộ trưởng Mai Tiến Dũng:

Đứng đầu "bộ phát triển thể chế", nơi khởi sự cuộc cắt giảm giấy phép kinh doanh, chủ trì những dự luật đột phá thể chế như Luật Quy hoạch, Luật Đơn vị hành chính đặc biệt..., Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư luôn xác định một tâm thế của người "tiên phong đổi mới và cải cách", chấp nhận rủi ro và không ngại đụng chạm.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng,Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến,Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Cải cách thể chế,Bộ trưởng Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng,Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến,Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Cải cách thể chế,Bộ trưởng Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Video trò chuyện với bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng:

Những cuộc cắt giảm hàng ngàn điều kiện kinh doanh, giảm hàng chục đầu mối quản lý đã được thực hiện mạnh mẽ thể hiện rõ nét một tinh thần "vượt qua chính mình", "dám từ bỏ quyền lực". Điều đó có thể thấy ở Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng,Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến,Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Cải cách thể chế,Bộ trưởng Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng,Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến,Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Cải cách thể chế,Bộ trưởng Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Video trò chuyện với bộ trưởng Trần Tuấn Anh: 

GNT bộ trưởng Công Thương

Trong khi đó, với bộ trưởng Bộ Tài chính, việc hoàn thiện một thể chế tái cơ cấu ngân sách bền vững, cân đối thu - chi lành mạnh, kiểm soát nợ công ở ngưỡng an toàn.. được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Gánh trọng trách lo toan ngân khố quốc gia, ông đưa ra hệ thống giải pháp rất rõ ràng, cụ thể cho toàn hệ thống trong ngành. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng,Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến,Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Cải cách thể chế,Bộ trưởng Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

 Video trò chuyện với Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng:

Với tinh thần vì dân, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường lại tâm tư nhiều về một cuộc cải cách đất đai sắp tới khi sửa đổi Luật Đất đai, về một chiến lược dài hạn phát triển kinh tế xanh, không đánh đổi môi trường với tăng trưởng.

 
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng,Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến,Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Cải cách thể chế,Bộ trưởng Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng,Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến,Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Cải cách thể chế,Bộ trưởng Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

 Phần I video trò chuyện với bộ trưởng Trần Hồng Hà:

Và riêng đối với ngành nông nghiệp, liên quan mật thiết tới 8,6 triệu hộ nông dân, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn luôn ý thức về điểm yếu đặc trưng của ngành, trăn trở làm sao để tiếp tục bứt phá hơn, gắn với đó là đời sống của bà con nông dân được cải thiện.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng,Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến,Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Cải cách thể chế,Bộ trưởng Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng,Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến,Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Cải cách thể chế,Bộ trưởng Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

 Video trò chuyện với bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường:

Đứng đầu ngành nhạy cảm và chịu áp lực vô cùng lớn khi có tai biến y khoa, dịch bệnh xảy ra, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng luôn xác định một tâm thế "đã làm thủ trưởng của một đơn vị dù bé hay lớn thì đều phải chịu trách nhiệm với rất nhiều vấn đề", "miễn sao mình thực hiện đúng đường ray pháp lý và giải quyết tốt trên tinh thần đặt quyền lợi của ngành, của đối tượng mình phục vụ lên trên". 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng,Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến,Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Cải cách thể chế,Bộ trưởng Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng,Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến,Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Cải cách thể chế,Bộ trưởng Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

 Video trò chuyện với Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến:

Giữa bộn bề công việc cuối năm, các bộ trưởng đã dành thời gian ghi hình chương trình Góc nhìn thẳng "Talkshow với bộ trưởng" với một tinh thần cởi mở và thân thiện, luôn sẵn sàng song hành cùng truyền thông báo chí.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng,Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến,Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Cải cách thể chế,Bộ trưởng Mai Tiến Dũng,Bộ trưởng Trần Tuấn Anh,Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Khép lại chương trình Góc nhìn thẳng, các bộ trưởng luôn gửi lời chúc mừng với các nhà báo nói chung và báo VietNamNet một năm mới 2018 thành công và phát triển.

VietNamNet

Thực hiện: Phạm Huyền- Triệu Phong

Video: Xuân Quý, Huy Phúc, Bạt Tuấn, Đức Yên, Duy Tiến

Ảnh: Phạm Hải

Email: gocnhinthang@vietnamnet.vn