Tại xã Thanh Nưa, huyện Ðiện Biên đã 4 lớp dạy nghề nông nghiệp đã được tổ chức trong năm nay 2019, bao gồm 2 lớp trồng cây ăn quả, 1 lớp trồng ngô và 1 lớp trồng nấm.

Sau lớp học, các hộ dân đều áp dụng tốt kiến thức để tăng năng suất, hiệu quả trồng trọt, cải thiện thu nhập.

Xã Thanh Nưa, huyện Ðiện Biên mở 4 lớp dạy nghề nông nghiệp
Điện Biên Đông đào tạo nghề cho lao động nông thôn
 


Ông Lường Văn Yên, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Các lớp dạy nghề có hiệu quả rất tốt. Tiêu biểu có thể kể đến lớp học trồng ngô tại cả các bản học trong năm nay và năm trước (bản Mển, bản Na Lốm).

Trước đây, năng suất ngô trung bình đạt 45 - 47 tạ/ha, sau lớp học nhờ trồng và chăm bón đúng kỹ thuật, năng suất ngô tại các bản này tăng lên trung bình 55 tạ/ha. Người dân rất phấn khởi. Vì vậy, bà con còn tích cực trồng ngô vụ 3. Thu nhập từ trồng cây nông nghiệp tăng, người dân càng thêm bám đồng ruộng và mở rộng diện tích lên nhiều hơn các năm trước.

Bảo Anh