Cụ thể có 7.942 được xét công nhận tốt nghiệp trong tổng số 8453 thí sinh dự thi (tỷ lệ 93,95%). Nếu so với năm 2018, tỷ lệ tốt nghiệp của Tây Ninh năm nay giảm 3,24%. 

Trong đó, khối THPT có tỷ lệ tốt nghiệp là 95,76%; GDTX: 56,54% và học sinh tự do đạt 25,42%. 8 trường có tỷ lệ tốt nghiệp từ 99% trở lên. Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Gò Dầu chỉ có 30,9%% học sinh đỗ tốt nghiệp

Tốt nghiệp THPT,tốt nghiệp,điểm thi,Thi THPT Quốc gia 2019
Kết quả thi THPT Quốc gia của Tây Ninh
Tốt nghiệp THPT,tốt nghiệp,điểm thi,Thi THPT Quốc gia 2019
5 thí sinh có điểm xét đại học cao nhất tỉnh
 
Tốt nghiệp THPT,tốt nghiệp,điểm thi,Thi THPT Quốc gia 2019
Tốt nghiệp THPT,tốt nghiệp,điểm thi,Thi THPT Quốc gia 2019
Tỷ lệ tốt nghiệp ở các trường THPT

Lê Huyền 

Tỷ lệ tốt nghiệp của Sơn La giảm hơn 25%

Tỷ lệ tốt nghiệp của Sơn La giảm hơn 25%

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của các tỉnh như Sơn La, Hà Giang năm nay ở mức 70%, giảm khá nhiều so với những năm trước đó.