Cụ thể có 7.942 được xét công nhận tốt nghiệp trong tổng số 8453 thí sinh dự thi (tỷ lệ 93,95%). Nếu so với năm 2018, tỷ lệ tốt nghiệp của Tây Ninh năm nay giảm 3,24%. 

Trong đó, khối THPT có tỷ lệ tốt nghiệp là 95,76%; GDTX: 56,54% và học sinh tự do đạt 25,42%. 8 trường có tỷ lệ tốt nghiệp từ 99% trở lên. Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Gò Dầu chỉ có 30,9%% học sinh đỗ tốt nghiệp

Tỷ lệ tốt nghiệp của Tây Ninh giảm hơn 3%
Kết quả thi THPT Quốc gia của Tây Ninh
Tỷ lệ tốt nghiệp của Tây Ninh giảm hơn 3%
5 thí sinh có điểm xét đại học cao nhất tỉnh
 
Tỷ lệ tốt nghiệp của Tây Ninh giảm hơn 3%
Tỷ lệ tốt nghiệp của Tây Ninh giảm hơn 3%
Tỷ lệ tốt nghiệp ở các trường THPT

Lê Huyền 

Tỷ lệ tốt nghiệp của Sơn La giảm hơn 25%

Tỷ lệ tốt nghiệp của Sơn La giảm hơn 25%

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của các tỉnh như Sơn La, Hà Giang năm nay ở mức 70%, giảm khá nhiều so với những năm trước đó.