Qua khảo sát, giai đoạn 2010 - 2019 có 9.300 lao động nông thôn trên địa bàn huyện có nhu cầu học nghề. Trong đó, 8.585 lao động mong muốn được đào tạo các nghề nông nghiệp.

Ðể việc đào tạo nghề mang lại hiệu quả, công tác thông tin tuyên truyền về dạy nghề được huyện Tuần Giáo triển khai một cách đồng bộ, sâu rộng và đa dạng dưới nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, tập trung vào những nghề không đòi hỏi cao trình độ cao mà lại đơn giản dễ áp dụng vào thực tế địa phương, kinh phí đầu tư không lớn và quản lý ngay tại hộ gia đình.

Đào tạo nghề nông thôn 2019
Tuần Giáo đào tạo nghề cho 7.433 lao động nông thôn
 


Huyện Tuần Giáo hiện có 1 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ dưới 3 tháng và sơ cấp với 13 nghề nông nghiệp và 2 nghề phi nông nghiệp.

Trong quá trình giảng dạy, Trung tâm tiến hành xây dựng các mô hình dạy nghề, chủ yếu là các mô hình thực hành của các ngành nghề đào tạo. Các mô hình này đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực: Trên 70% số lao động được đào tạo có việc làm và thu nhập ổn định từ 1,5 - 1,7 triệu đồng/tháng sau khi kết thúc các mô hình thực hành.

Các nghề nông nghiệp chủ yếu là kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho trâu, bò, lợn, gia cầm, thủy cầm; kỹ thuật trồng quản lý dịch hại trên cây ngô; kỹ thuật trồng thâm canh cây ăn quả…

 Bảo Anh