Trường THCS Cầu Giấy vừa thông báo tuyển sinh vào lớp 6 với hai hệ tuyển sinh là hệ song bằng Cambrigde và hệ chất lượng cao.

Với hệ Cambridge, nhà trường tuyển sinh 2 lớp, mỗi lớp 25 học sinh. Phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả kiểm tra đánh giá năng lực. Theo đó, học sinh sẽ thực hiện 2 bài kiểm tra, đánh giá năng lực do Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra theo đề chuẩn Cambrige.

Đối với bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Anh bao gồm 2 phần: phần viết với thời gian làm bài 45 phút và phần nghe với thời gian làm bài  30 phút.

Đối với bài kiểm tra, đánh giá năng lực môn Toán bằng Tiếng Anh theo chuẩn IGCSE, thời gian làm bài 60 phút. Điểm tuyển sinh của mỗi thí sinh là tổng điểm của 2 bài kiểm tra. Quy đổi điểm từng bài kiểm tra của mỗi thí sinh về thang điểm 10.

Trường THCS Cầu Giấy tuyển sinh lớp 6 bằng bài đánh giá năng lực

Thời gian tuyển sinh

Với hệ chất lượng cao, nhà trường tuyển sinh 6 lớp với 240 chỉ tiêu. Ở hệ này, nhà trường sẽ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực.

Điểm tuyển sinh = Điểm xét tuyển + Điểm kiểm tra (tính hệ số 2)  + Điểm ưu tiên

 

Điểm xét tuyển tối đa là 10,  trong đó, điểm kiểm tra định kì cuối năm các môn Toán, Tiếng Việt (lớp 1,2,3,4,5), Tiếng Anh (lớp 3,4,5) nếu đạt 10 điểm/môn sẽ quy đổi thành 2 điểm/1 năm học.

Nếu một trong các điểm kiểm tra định kì cuối năm các môn Toán, Tiếng Việt (lớp 1,2,3,4,5),Tiếng Anh (lớp 3,4,5) đạt điểm 9/môn thì điểm quy đổi trừ 0,5 điểm/môn/ 1 năm học.

Nếu một trong các điểm kiểm tra định kì cuối năm môn Toán, Tiếng Việt (lớp 1,2,3,4,5), Tiếng Anh (lớp 3,4,5) đạt 8 điểm/môn thì điểm quy đổi trừ 1 điểm/môn/1 năm học.

Bên cạnh đó, học sinh sẽ phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực gồm 3 phần Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Điểm kiểm tra= (Điểm Toán x 0.4 + Điểm Tiếng Việt x 0.3 + Điểm Tiếng Anh x 0.3) x 2

Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục Tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GD&ĐT. Học sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó đảm bảo bốn cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

Thúy Nga

Trường chất lượng cao ở Hà Nội tổ chức thi tuyển vào lớp 6

Trường chất lượng cao ở Hà Nội tổ chức thi tuyển vào lớp 6

Một trong những trường chất lượng cao ở Hà Nội là THCS Thanh Xuân vừa thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 cho 2 hệ đào tạo: Chất lượng cao và song bằng Cambridge.