- Lần đầu tiên, Trường ĐH Y dược TP.HCM thông báo xét tuyển bổ sung 402 chỉ tiêu cho 12 ngành đào tạo của trường.

Đặc biệt, trong 12 ngành phải xét tuyển bổ sung có nhiều ngành được chú ý như Răng hàm mặt.

Chỉ tiêu cụ thể xét tuyển bổ sung và cách xét tuyển như sau:

Trường Y hàng đầu Sài Gòn hạ điểm, xét tuyển bổ sung 402 chỉ tiêu

 

Trường Y hàng đầu Sài Gòn hạ điểm, xét tuyển bổ sung 402 chỉ tiêu

Trường Y hàng đầu Sài Gòn hạ điểm, xét tuyển bổ sung 402 chỉ tiêu 

  • Lê Huyền