Theo đó, học phí năm học 2020-2021 cho các hệ đào tạo trúng tuyển nhập học năm học 2020-2021 như sau:

Học phí hệ đại học:

Học phí ngành Y khoa: 6.800.000 đồng/tháng  x  10 tháng/năm học.

Học phí ngành Răng Hàm Mặt: 7.000.000 đồng/tháng  x  10 tháng/năm học.

Học phí ngành Phục hình Răng: 5.500.000 đồng/tháng  x 10 tháng/năm học.

Học phí ngành Dược học: 5.000.000 đồng/tháng  x 10 tháng/năm học.

Học phí ngành Y học cổ truyền: 3.800.000 đồng/tháng  x 10 tháng/năm học.

Học phí các ngành thuộc Khoa Điều Dưỡng -Kỹ thuật Y học: 4.000.000 đồng/tháng  x 10 tháng/năm học.

Học phí ngành Y học dự phòng: 3.800.000 đồng/tháng  x 10 tháng/năm học

Học phí ngành Dinh dưỡng, Y tế công cộng: 3.800.000 đồng/tháng  x 10 tháng/năm học.

Đào tạo Sau đại học

Học phí đào tạo Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú, Bác sĩ chuyên khoa I:

Học phí ngành Y khoa: 5.000.000 đồng/tháng  x  10 tháng/năm học.

Học phí ngành Răng Hàm Mặt: 5.000.000 đồng/tháng  x  10 tháng/năm học.

Học phí ngành Dược học: 5.000.000 đồng/tháng  x  10 tháng/năm học.

Học phí ngành Y học cổ truyền: 4.000.000 đồng/tháng  x  10 tháng/năm học.

Học phí các ngành thuộc Khoa Điều Dưỡng – Kỹ thuật Y học: 4.000.000 đồng/tháng  x  10 tháng/năm học.

 

Học phí ngành ngành thuộc Khoa Y tế công cộng: 3.500.000 đồng/tháng  x 10 tháng/năm học.

Học phí đào tạo Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II:

Học phí ngành Y khoa: 6.000.000 đồng/tháng  x  10 tháng/năm học.

Học phí ngành Răng Hàm Mặt: 6.000.000 đồng/tháng  x  10 tháng/năm học.

Học phí ngành Dược học: 6.000.000 đồng/tháng  x  10 tháng/năm học.

Học phí ngành  Y học cổ truyền: 4.800.000 đồng/tháng  x  10 tháng/năm học.

Học phí các ngành thuộc Khoa Điều Dưỡng – Kỹ thuật Y học: 4.800.000 đồng/tháng  x  10 tháng/năm học.

Học phí các ngành thuộc Khoa Y tế công cộng: 4.200.000 đồng/tháng  x 10 tháng/năm học.

Trường ĐH Y Dược TP.HCM chính thức công bố học phí năm học mới
Sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM 

Với sinh viên tuyển sinh năm 2020-2021, trường trích 15% trên tổng thu học phí để chi học bổng với các mức từ 25-100% học phí. Tổng kinh phí là hơn 15 tỷ đồng. Trong đó, số tiền học bổng được chia cho các khoa như sau: Y khoa 4,08 tỷ đồng, Dược học 4,1 tỷ đồng, Răng-Hàm-Mặt 1,26 tỷ đồng, Y học cổ truyền 1,08 tỷ đồng, Điều dưỡng-Kỹ thuật Y học 3,5 tỷ đồng... Trong số 2.100 sinh viên được tuyển, sẽ có 800 sinh viên nhận được học bổng thuộc diện chính sách, học giỏi và có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng với sinh viên nhập học từ năm 2019 trở về trước, học phí đối với hệ chính quy là: 1.430.000 đồng/tháng x 10 tháng, tức 14,3 triệu đồng/năm học.

Mức học phí áp dụng cho bậc đào tạo sau đại học là: 3.575.000 đồng/tháng x10 tháng, tức 35,75 triệu đồng/năm học.

Học phí với bậc cao học, BS chuyên khoa I, BS nội trú là: 2.145.000 đồng/tháng, tức 21,45 triệu đồng/năm học.

Đối với những sinh viên thuộc các khóa này, trường trích 10% khoản thu học phí cho quỹ học bổng UMP Foundation để hỗ trợ sinh viên, gồm Học bổng vượt khó và Học bổng khuyến học.

Ngoài ra trường tiếp tục tìm nguồn học bổng từ tổ chức và cá nhân, hỗ trợ sinh viên các khóa vay tiền ngân hàng và triển khai các hoạt động trợ giúp khác….

Lê Huyền  

Toàn cảnh học phí Y-Dược năm 2020, cao nhất gần 200 triệu đồng

Toàn cảnh học phí Y-Dược năm 2020, cao nhất gần 200 triệu đồng

Học phí một số trường công lập đào tạo Y, Dược tại TP.HCM lên tới 88 triệu đồng/năm, còn ở phía Bắc chỉ tăng nhẹ tới mức 14,3 triệu. Trong khi đó, tại một số trường tư, học phí cho ngành này có thể lên tới gần 200 triệu đồng.