Theo đó, "điểm sàn" với các ngành Kiến trúc, chuyên ngành Kiến trúc nội thất, chuyên ngành Kiến trúc công nghệ, ngành Quy hoạch vùng và Đô thị, chuyên ngành Quy hoạch - Kiến trúc được quy định cụ thể.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia và dự thi môn Vẽ Mỹ thuật do Trường Đại học Xây dựng tổ chức phải có tổng điểm 3 môn thi (chưa nhân hệ số) thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng đạt từ 15,0 điểm trở lên, trong đó không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

Đối với các ngành, chuyên ngành còn lại, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia phải có tổng điểm 3 môn thi thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng đạt từ 15,0 điểm trở lên, trong đó không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

Ngành, chuyên ngành, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển cụ thể của trường trong năm 2019 như sau:

Điểm sàn xét tuyển năm 2019 của Trường ĐH Xây dựng

Điểm sàn xét tuyển năm 2019 của Trường ĐH Xây dựng

Điểm sàn xét tuyển năm 2019 của Trường ĐH Xây dựng

 

Điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 30 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Công thức tính điểm xét tuyển cụ thể như sau:

Điểm sàn xét tuyển năm 2019 của Trường ĐH Xây dựng

Trong trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách, Nhà trường sẽ xét tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

Đối với ngành Kiến trúc, chuyên ngành Kiến trúc Nội thất, chuyên ngành Kiến trúc công
nghệ, ngành Quy hoạch vùng và đô thị, chuyên ngành Quy hoạch - Kiến trúc, thứ tự ưu tiên là Tổng điểm gốc của tổ hợp chưa nhân hệ số và điểm ưu tiên; Điểm môn Vẽ Mỹ thuật; Điểm môn Toán.

Với các ngành, chuyên ngành khác, thứ tự ưu tiên là Điểm môn Toán; Điểm môn Vật lý (đối với các tổ hợp A00, A01, D29) và môn Hóa học (đối với tổ hợp B00, D07).

Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng cao hơn.

Thúy Nga

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội công bố ngưỡng điểm xét tuyển năm 2019

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội công bố ngưỡng điểm xét tuyển năm 2019

 - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vừa công bố ngưỡng điểm xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 cho tất cả các ngành đào tạo của trường năm 2019.