- Ông Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức cho biết sau 10 năm thành lập, trường đã có 7 thế hệ sinh viên tốt nghiệp với tổng số được nhận bằng là hơn 600. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 6 tháng đạt 98%.

Trường ĐH Việt Đức được thành lập theo Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 1 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là trường đầu tiên được thành lập trong Dự án xây dựng ĐH xuất sắc của Chính phủ trên cơ sở hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và CHLB Đức.

Trường ĐH Việt Đức,cử nhân,sinh viên

Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen và Bộ Giáo dục Nghiên cứu Liên Bang Đức tài trợ cho trường với mức kinh phí 1,5 triệu Euro mỗi năm. Ngoài ra, Bang Hessen tham gia tài trợ cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cụ thể là vị trí nhân sự Hiệu trưởng người Đức, một Phó hiệu trưởng và hai chương trình đào tạo do các trường đại học của Bang Hessen.

 

Nhà nước vay tín dụng 180 triệu USD của Ngân hàng Thế giới và 20 triệu USD vốn đối ứng từ ngân sách để hỗ trợ kinh phí xây dựng khuôn viên với quy mô đào tạo 5.000 sinh viên tại Bình Dương.  

Hiện tại, trường có 150 cán bộ giảng dạy và hành chính cùng 1.300 sinh viên, đào tạo 11 chương trình bậc đại học và cao học thuộc khối ngành kỹ thuật và kinh tế.

Lê Huyền

Trường ĐH Việt Đức tuyển sinh bằng 4 bài thi

Trường ĐH Việt Đức tuyển sinh bằng 4 bài thi

Trường ĐH Việt Đức sẽ tuyển sinh riêng theo cách thức riêng: sau khi nộp hồ sơ, thí sinh sẽ phải trải qua 4 bài thi về ngoại ngữ và kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ bản để xét tuyển vào trường.