Cụ thể, điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển từng ngành như sau:

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thay đổi điểm sàn xét tuyển
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thay đổi điểm sàn xét tuyển
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thay đổi điểm sàn xét tuyển
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thay đổi điểm sàn xét tuyển
 

Trước đó, ông Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho hay có hai mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào tất cả các ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học hệ đại trà từ 18 điểm trở lên.

Điểm sàn hồ sơ xét tuyển vào tất cả các ngành, chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chất lượng cao (bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh) và các ngành/chương trình đào tạo trình hộ hệ đại học liên kết bằng Tiếng Anh từ 17 điểm trở lên. 

Như vậy điểm sàn đã có nhiều thay đổi, trong đó có nhiều ngành tăng lên

Lê Huyền

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Các trường vẫn mất nhiều tâm sức xét tuyển"

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Các trường vẫn mất nhiều tâm sức xét tuyển"

- Động viên đừng sợ bị chê yếu, Bộ trưởng Giáo dục kêu gọi các trường xây dựng giáo dục đại học sao cho trung thực, chất lượng.