Ông Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cho hay điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào tất cả các ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học hệ đại trà từ 18 điểm trở lên.

Điểm sàn hồ sơ xét tuyển vào tất cả các ngành, chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chất lượng cao (bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh) và các ngành/chương trình đào tạo trình hộ hệ đại học liên kết bằng Tiếng Anh từ 17 điểm trở lên. 

Năm 2019, Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM tuyển gần 6.700 thí sinh. Sau đây là chỉ tiêu của từng ngành, từng phương thức xét tuyển: 

Điểm sàn,xét tuyển đại học,điểm chuẩn,Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Điểm sàn,xét tuyển đại học,điểm chuẩn,Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Điểm sàn,xét tuyển đại học,điểm chuẩn,Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
 
Điểm sàn,xét tuyển đại học,điểm chuẩn,Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn năm 2018

Điểm sàn,xét tuyển đại học,điểm chuẩn,Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Điểm sàn,xét tuyển đại học,điểm chuẩn,Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Điểm sàn,xét tuyển đại học,điểm chuẩn,Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Lê Huyền

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên 90%, điểm chuẩn đại học sẽ tăng nhẹ

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên 90%, điểm chuẩn đại học sẽ tăng nhẹ

 Không nằm ngoài dự báo, điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia đã tăng lên, số bài thi điểm 10 không nhiều.