Cụ thể mức điểm sàn xét tuyển các ngành của trường năm 2019 như sau:

xét tuyển đại học 2019,xét tuyển ĐH 2019,tuyển sinh ĐH 2019,tuyển sinh đại học 2091,điểm sàn xét tuyển
 
xét tuyển đại học 2019,xét tuyển ĐH 2019,tuyển sinh ĐH 2019,tuyển sinh đại học 2091,điểm sàn xét tuyển
xét tuyển đại học 2019,xét tuyển ĐH 2019,tuyển sinh ĐH 2019,tuyển sinh đại học 2091,điểm sàn xét tuyển

Thanh Hùng