Theo đó, điểm sàn xét tuyển cho các ngành hệ đào tạo đại trà, đào tạo chất lượng cao như sau:

Điểm sàn xét tuyển,điểm thi,xét tuyển đại học
Điểm sàn xét tuyển,điểm thi,xét tuyển đại học
 
Điểm sàn xét tuyển,điểm thi,xét tuyển đại học
Điểm sàn xét tuyển,điểm thi,xét tuyển đại học

Lê Huyền

Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển Trường ĐH Sài Gòn

Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển Trường ĐH Sài Gòn

- Trường ĐH Sài Gòn công bố kết xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ đào tạo đại học chính quy.