Theo đó, điểm sàn xét tuyển cho các ngành hệ đào tạo đại trà, đào tạo chất lượng cao như sau:

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển
Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển
 
Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển
Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển

Lê Huyền

Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển Trường ĐH Sài Gòn

Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển Trường ĐH Sài Gòn

- Trường ĐH Sài Gòn công bố kết xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ đào tạo đại học chính quy.