Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vừa đưa ra phương án tuyển sinh năm 2020 với dự kiến tuyển gần 8.000 chỉ tiêu.

Các ngành đào tạo tại cơ sở TP.HCM sẽ tuyển sinh theo 3 phương thức, trong đó phương thức 1 là xét tuyển dựa vào điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 cho 60 – 85% trong tổng chỉ tiêu.

Phương thức 2 là sử dụng học bạ THPT năm lớp 12 (điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển) với ngưỡng nhận hồ sơ từ 19,5 điểm trở lên (tổng điểm 3 môn).

Phương thức 3 là xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM cho khoảng 5-10% tổng chỉ tiêu. Đây là phương thức tuyển sinh mới được bổ sung trong năm 2020.

 

Các ngành tại Phân hiệu Quảng Ngãi, trường sử dụng 2 phương thức tuyển sinh, mỗi phương thức 50% tổng chỉ tiêu. Trong đó phương thức 1 là xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; Phương thức 2 là sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là 18 điểm (tổng điểm 3 môn theo tổ hợp).

Sinh viên có thể học 2 năm đầu tại phân hiệu, 2 năm sau tại TP. HCM hoặc cả 4 năm tại phân hiệu này.

Năm 2020, Trường cũng sẽ dừng tuyển sinh hệ cao đẳng.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tuyển 8.000 chỉ tiêu năm 2020
Các ngành đào tạo của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Lê Huyền