- Văn phòng UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Sở GD-ĐT TP.HCM và UBND các quận, huyện về việc tăng cường công tác tổ chức, quản lý, xử lý vi phạm trong hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố. 

Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu đến các đơn vị. 

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở GD-ĐT  tạo chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, tiêu cực gây bức xúc trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. 

Thành phố cũng đề nghị Chủ tịch UBND quận - huyện tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, không để xảy ra các vụ việc, vấn đề đối với hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc địa bàn quản lý. 

 

Trước đó, trong báo cáo về tình hình quản lý hoạt động dạy thêm học thêm, ủy ban cũng đưa ra các giải pháp chữa dạy thêm trước mắt và lâu dài. 

Về giải pháp trước mắt, UBND thành phố yêu cầu các trường phải xây dựng website hỗ trợ học tập hoặc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm giúp đỡ học sinh giải đáp ngay các thắc mắc liên quan đến bài học, hướng dẫn học sinh tự ôn tập, củng cố, mở rộng kiến thức tại nhà, tăng cường khả năng tự học cho học sinh. Sở GD-ĐT cần tập hợp bài giảng ở tất cả các môn học, các bài ôn tập để cung cấp cho học sinh. 

Về giải pháp lâu dài thành phố cho biết đang triển khai đề án phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030. Đề án tập trung các giải pháp như cho phép các trường chủ động trong việc điều chỉnh thời lượng giảng dạy của các bộ môn trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, chủ động xây dựng chương trình giảng dạy tích hợp, liên môn và đa dạng hóa việc kiểm tra đánh giá cho phù hợp với tình hình giảng dạy thực tế. Bên cạnh đó, thành phố thực hiện giao quyền tự chủ cho các trường có điều kiện được phép tự tuyển dụng giáo viên, tự xây dựng kế hoạch giảng dạy, quyết định mức học phí trên cơ sở thu đủ bù chi. Thành phố cũng sẽ đề xuất với Bộ GD-ĐT cho phép xây dựng khung chương trình giáo dục và bộ sách giáo khoa phù hợp thực tiễn dựa trên khung chương trình chung của Bộ.

Lê Huyền