Theo ông Phan Văn Anh, vào năm 2017, Đoàn kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn của TLĐ tiến hành kiểm tra tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Khi đó, ban đầu nhà trường không đồng ý cho tiến hành kiểm tra. Sau đó Đoàn kiểm tra phải viện dẫn các quy định của pháp luật thì trường mới đồng ý cho kiểm tra. Đến khi có Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, trường lại tiếp tục phản đối cho rằng cơ quan chủ quản không có quyền trực tiếp kiểm tra tài chính nhà trường.

Sau quá trình làm việc, Đoàn kiểm tra có kiến nghị: “TLĐ hàng năm phê duyệt dự toán thu, chi của trường và giao nghĩa vụ phải nộp lên TLĐ theo quy định”. Theo quy định tại Quy định 1684 năm 2006 của TLĐ thì “Đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt động phải trích nộp cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tối đa không quá 30% kết quả tài chính sau khi đã nộp thuế, mức cụ thể do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định”.

Kiến nghị này của Đoàn kiểm tra chưa được Thường trực và Đoàn Chủ tịch TLĐ phê chuẩn và triển khai. Vì lãnh đạo TLĐ cho rằng ngoài quy định của TLĐ, Trường ĐH Tôn Đức Thắng còn thực hiện theo Quyết định 158 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Song, ông Phan Văn Anh khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Tổng LĐLĐ VN chưa thu của nhà trường một đồng nào.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng,ĐH Tôn Đức Thắng
Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Chia sẻ thêm với VietNamNet, ông Nguyễn Minh Dũng, Trưởng ban Tài chính, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho hay, theo quy định tại Quy định 1684 năm 2006 của Tổng LĐLĐ VN thì “Đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt động phải trích nộp cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tối đa không quá 30% kết quả tài chính sau khi đã nộp thuế, mức cụ thể do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định”.

Tuy nhiên, năm 2015 và 2016, nhà trường không gửi dự toán để TLĐ phê duyệt, vì vậy TLĐ chưa giao tỷ lệ trích nộp và thực tế nhà trường chưa thực hiện nộp nghĩa vụ với TLĐ.

 

Năm 2017, TLĐ đã phê duyệt báo cáo quyết toán năm 2016 và dự toán thu, chi năm 2017 cho Trường ĐH Tôn Đức Thắng, tuy nhiên trong dự toán được duyệt chưa thể hiện phần nghĩa vụ của trường phải nộp cho TLĐ.

Về việc Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho rằng hàng năm không phải lập dự toán, quyết toán trình TLĐ phê duyệt, Đoàn kiểm tra của TLĐ cho rằng không đúng với Nghị định 16/2015/NĐ-CP năm 2015 của Chính phủ.

Ông Dũng cũng dẫn thêm quyết định 1712 năm 2016 về việc ban hành quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn. Theo đó, điều 16 cũng quy định hằng năm đơn vị sự nghiệp công đoàn lập dự toán thu, chi tài chính theo hướng dẫn của TLĐ báo cáo Chủ sở hữu, đại diện Chủ sở hữu phê duyệt…

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc TLĐ phải lập dự toán thu chi hoạt động sự nghiệp của đơn vị báo cáo TLĐ phê duyệt.

Điều 17 cũng quy định hằng năm, Ban Tài chính TLĐ, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và tương đương tổ chức kiểm tra tài chính đơn vị sự nghiệp để thẩm định báo cáo quyết toán năm trước và giao dự toán năm sau.

Ngoài ra, theo điều 22 Nghị định 16 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thì cơ quan TƯ (ở đây là TLĐ) có trách nhiệm thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Thanh Hùng

Thực hư hàng nghìn tỷ đồng Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp cho Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Thực hư hàng nghìn tỷ đồng Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp cho Trường ĐH Tôn Đức Thắng

 - Số tiền mà Trường ĐH Tôn Đức Thắng được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp vốn, cho vay vốn, giao quản lý, sử dụng đất đai… trị giá bao nhiêu?