Ghi nhận của VietNamNet sáng 1/7, tại các hội đồng thi nhiều thí sinh tự tin vước vào môn thi đầu tiên - môn Toán với thời gian thi 180 phút.  

Tại Hội đồng thi Trường ĐH Công đoàn: 

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Tại Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm Hà Nội: 

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

 

Tại Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM:

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu
Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Thí sinh vui vẻ  trước giờ thi

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Những nụ cười khỏe khoắn ở buổi thi đầu

Lê Anh Dũng - Đinh Quang Tuấn