- Trung tâm khảo thí quốc gia sẽ một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý chất lượng (trước đây là Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục).

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 21 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (19/6).

Theo đó, Cục Quản lý chất lượng sẽ phụ trách 3 nhiệm vụ chính: Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục và quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Trong đó, nhiệm vụ quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục bao gồm việc xây dựng quy chế và hướng dẫn tổ chức các kỳ thi, cuộc thi văn hóa cấp quốc gia; xây dựng phát triển ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa đồng thời thực hiện các dịch vụ công về xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, tổ chức thi và đánh giá chất lượng giáo dục.

Với nhiệm vụ này, cơ cấu của Cục Quản lý chất lượng cũng thay đổi khá nhiều so với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng trước đây.

Thành lập trung tâm khảo thí quốc gia
Trung tâm khảo thí quốc gia sẽ là đơn vị sự nghiệp thực hiện các dịch vụ công về xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, tổ chức thi và đánh giá chất lượng giáo dục cho cả nước.

Cụ thể, Cục Quản lý chất lượng sẽ có 4 phòng, gồm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Phòng Quản lý thi, Phòng Quản lý văn bằng, chứng chỉ.

 

Ngoài ra, sẽ có 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là 3 trung tâm, gồm: Trung tâm đánh giá chất lượng giáo dục, Trung tâm khảo thí quốc gia, Trung tâm công nhận văn bằng.

Trao đổi với VietNamNet, ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết, Trung tâm khảo thí quốc gia đã có quyết định thành lập từ tháng 2/2017 và đi vào hoạt động 5 tháng nay.
Chức năng nhiệm vụ chính của Trung tâm khảo thí quốc gia là xây dựng phát triển ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa đồng thời thực hiện các dịch vụ công về xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, tổ chức thi và đánh giá chất lượng giáo dục.

Trong quyết định mới vừa ban hành cũng quy định chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan mới của Bộ GD-ĐT do sáp nhập hoặc thành lập mới, một số cục, vụ được đổi tên.

Cụ thể, Vụ Giáo dục thể chất là đơn vị mới được thành lập. Theo đó, nhiệm vụ của vụ này liên quan tới giáo dục thể chất cũng như thể thao trong trường học. Ngoài ra, vụ này còn phụ trách vấn đề y tế trong các trường học.

Bên cạnh đó, Cục Hợp tác quốc tế được thành lập trên cơ sở của Cục Đào tạo nước ngoài và Vụ Hợp tác quốc tế với sự ra đời của nhiều phòng ban và trung tâm mới.

Trong cơ cấu mới của Bộ GD-ĐT cũng không còn Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp và Văn phòng TP.HCM như trước đây.

Sự thay đổi này thực hiện theo Nghị định 67 mà Thủ tướng Chính phủ ban hành hồi cuối tháng 5.

Theo đó, cơ cấu tổ chức mới của Bộ GD- ĐT gồm 26 đơn vị, trong đó có 21 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 5 đơn vị là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Lê Văn