Hội đồng thi Sở GD-ĐT Tây Ninh cho biết có 3 bài thi tự luận thay đổi điểm (0,25) sau khi chấm phúc khảo. Dù vậy, 2 trong số 3 thí sinh này vẫn rớt tốt nghiệp.

Sở GD-ĐT Tây Ninh đã rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 sau chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

Ban phúc khảo bài thi của tỉnh được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-HĐT, ngày 25/5/2018, do 1 Phó Chủ tịch Hội đồng thi làm Trưởng ban. Ban phúc khảo bài thi đã tiến hành chấm phúc khảo 104 bài thi Ngữ văn (tự luận) và 372 bài thi các môn trắc nghiệm.
 
Kết quả: Các bài thi trắc nghiệm không thay đổi so với điểm đã công bố trước đó.
 
Đối với bài thi Ngữ văn, có 3 trường hợp được tăng lên 0.25 điểm. Tuy nhiên, 2 trong số đó là đối tượng học sinh phổ thông, dù có điểm được tăng nhưng vẫn rớt tốt nghiệp do có điểm liệt. Còn lại, 1 thí sinh tự do có thay đổi điểm được Hội đồng thi cấp lại Giấy chứng nhận kết quả thi phù hợp với điểm mới.
 
Sở GD-ĐT cho biết, toàn bộ các khâu từ việc chuẩn bị đến kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 được thực hiện đầy đủ các quy định với tinh thần trách nhiệm cao. Các khâu quan trọng (chấm kiểm tra, xử lí bài thi trắc nghiệm) Hội đồng thi đều phân công cán bộ của trường ĐH trực tiếp điều hành để đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Công tác an toàn, bảo mật, bảo quản được quan tâm hàng đầu, luôn đặt việc thực thi nhiệm vụ dưới sự giám sát chặt chẽ của công an, thanh tra, giám sát nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch. 

 

Toàn bộ quy trình tổ chức thực hiện đều đảm bảo có sự giám sát chặt chẽ của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Trường CĐSP Tây Ninh.
 
Mỗi công đoạn thực hiện đều có phân công trách nhiệm cụ thể, có nội quy thực hiện, lịch làm việc và hướng dẫn quy trình chi tiết nhằm phòng tránh các sai sót, tiêu cực trong Kỳ thi. Tính đến thời điểm này, Hội đồng thi đã hoàn thành nhiệm vụ và không phát hiện bất kỳ sai sót, hạn chế, tiêu cực gì xảy ra ở các khâu.

Kết quả thi ở Tây Ninh:

Thi THPT quốc gia 2018,Điểm thi THPT quốc gia,điểm thi,phúc khảo

Lê Huyền