Chỉ có 3 trường Công an được giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho cả hai miền Nam - Bắc. 

Học viện An ninh nhân dân tuyển 375 chỉ tiêu:

Tạm dừng tuyển sinh đại học 2 trường đại học công an phía Nam

 Học Viện Cảnh sát nhân dân tuyển 675 chỉ tiêu:

Tạm dừng tuyển sinh đại học 2 trường đại học công an phía Nam
 

 Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy tuyển 150 chỉ tiêu: 

Tạm dừng tuyển sinh đại học 2 trường đại học công an phía Nam

Như vậy tới thời điểm này hai trường đại học Công an ở phía Nam là Trường ĐH Công an nhân dân và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân không có chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2019. 

Lê Huyền

Các trường công an tuyển 1200 chỉ tiêu hệ đại học

Các trường công an tuyển 1200 chỉ tiêu hệ đại học

 - Theo Bộ Công an, năm 2019, các trường công an dự kiến sẽ tuyển 1200 chỉ tiêu hệ đại học, 300 chỉ tiêu hệ trung cấp.