Theo báo cáo của UBND huyện Đông Anh, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được huyện quan tâm, chú trọng. Việc tuyên truyền, tư vấn học nghề được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, giúp cho đông đảo lao động nông thôn hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia học nghề, có việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Số lao động nông thôn huyện Đông Anh được học nghề năm 2019 vượt năm ngoái
Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Năm 2018, huyện Đông Anh đã tổ chức được 21 lớp dạy nghề cho 735 lao động, trong đó có 5 lớp dạy nghề phi nông nghiệp với 175 học viên, 16 lớp dạy nghề nông nghiệp cho 560 học viên. Năm 2019, đến thời điểm này, huyện Đông Anh đã tổ chức 29 lớp dạy nghề cho 997 lao động, trong đó có 7 lớp dạy nghề phi nông nghiệp cho 238 người; 22 lớp dạy nghề nông nghiệp cho 759 người.

 

Kết thúc các lớp học nghề, phần lớn học viên đã được trang bị, bổ sung thêm những kiến thức cơ bản để áp dụng vào sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho gia đình. Nhiều người đã vận dụng và phát huy kiến thức được học để tự tạo việc làm hoặc được các doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Thu nhập của học viên sau khi học nghề bình quân đạt từ 4-5 triệu đồng mỗi tháng.

Hải Nguyên

Hà Nội hướng tới đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 70-75% vào năm 2020

Hà Nội hướng tới đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 70-75% vào năm 2020

- Theo thực tiễn tuyển sinh đào tạo của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, Hà Nội hướng tới tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 70-75% vào năm 2020.