- Theo công bố kết quả khảo sát tỷ lệ việc làm của sinh viên sau 6 tháng tốt nghiệp từ tháng 12/2016 đến tháng 1/2017 mà Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa công bố, mức lương trung bình của những người này là 8,2 triệu đồng mỗi tháng.

Phổ lương hàng tháng từ 3 triệu đồng (làm tại các cơ quan nhà nước, Viện nghiên cứu) đến 60 triệu đồng (làm tại các công ty nước ngoài).

91% sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành, 4% sinh viên học tiếp và 5% sinh viên chưa có việc làm.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,tuyển sinh đại học 2017,Tìm việc làm

Kết quả khảo sát vị trí việc làm cho thấy, có 47% sinh viên làm kỹ sư thiết kế, phát triển; 11% kỹ sư lắp đặt, vận hành, bảo trì; 6% làm về tư vấn, quản lý dự án; 11% là quản lý sản xuất, sản phẩm; 6% làm kinh doanh, bán hàng kỹ thuật; 6% làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và 13% làm ở các vị trí công việc khác.

 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,tuyển sinh đại học 2017,Tìm việc làm

Tính theo nơi công tác thì 42% sinh viên làm việc trong doanh nghiệp tư nhân; 28% sinh viên làm việc ở công ty 100% vốn nước ngoài; 9% làm trong các Tập đoàn kinh tế; 6% ở Viện nghiên cứu; 4% ở các trường đại học, cao đẳng; 8% ở cơ quan hành chính nhà nước; 2% tự thành lập doanh nghiệp; 1% công tác ở những nơi khác.

Trước đó, vào tháng 10/2016, Bộ GD-ĐT có yêu cầu các trường ĐH thu thập thông tin về tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

Song Nguyên