Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu chỉ sáp nhập các trường có quy mô nhỏ ở các địa bàn cấp xã, các trường tiểu học có quy mô dưới 10 lớp xem xét ghép với trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn xã; các xã có 2 đến 3 trường tiểu học xem xét sáp nhập thành một trường.

Hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông nêu rõ, nhiều địa phương đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại các trường phù hợp với điều kiện địa phương,nhưng trong quá trình thực hiện tại một số địa phương còn những khó khăn, bất cập dẫn đến việc triển khai thiếu đồng bộ, gây lãng phí và ảnh huởng đến chất lượng giáo dục.

Sáp nhập để mỗi xã chỉ duy trì một trường tiểu học
 Chỉ sáp nhập các trường có quy mô nhỏ ở các địa bàn cấp xã, các trường tiểu học có quy mô dưới 10 lớp xem xét ghép với trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn xã, các xã có 2 đến 3 trường tiểu học xem xét sáp nhập thành một trường (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Để khắc phục những hạn chế, tạo sự đồng bộ trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông đảm bảo hiệu quả đúng tinh thần của Nghị quyết 19, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện đúng nguyên tắc:

Việc dồn dịch các điểm trường và sáp nhập các trường có quy mô nhỏ, trước nhất cần thực hiện rà soát tình trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đánh giá thực trạng các điểm trường lẻ, các trường có quy mô nhỏ, xây dựng tờ trình cụ thể, phù hợp để triển khai sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (về điều kiện địa lý, giao thông, số lượng lớp/ trường thấp, bố trí điểm lẻ chưa hợp lý) và bố trí lượng học sinh/lớp theo quy định.

Việc dồn dịch, sáp nhập các điểm trường, trường có quy mô nhỏ phải được thực hiện trên nguyên tắc tạo thuận lợi cho người dân, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, phù hợp với quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Khắc phục tình trạng trường lớp có quy mô nhỏ và chất lượng giáo dục chưa cao, từ đó có điều kiện tập trung đầu tư nguồn lực và kể cả về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

 

Đảm bảo sỹ số học sinh/số lớp theo quy định, có giải pháp phù hợp thuận lợi, an toàn cho việc đi lại của học sinh khi đến trường, không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học do đi lại quá xa.

Các cơ sở giáo dục thuộc diện dồn dịch điểm lẻ cần chuẩn bị đủ cơ sở vật chất ( phòng học, phòng ở bán trú, nhà làm việc, nhà công cụ, các công trình bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, hệ thống điện nước…) đặc biệt đối với với các trường bán trú và cấp học mầm non, nhằm đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục.

Chỉ sáp nhập đối với những trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thuận lợi về khoảng cách giữa các điểm trường, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các điểm trường sau sáp nhập.

Chỉ sáp nhập các trường có quy mô nhỏ ở các địa bàn cấp xã, các trường tiểu học có quy mô dưới 10 lớp xem xét ghép với trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn xã, các xã có 2 đến 3 trường tiểu học xem xét sáp nhập thành 1 trường nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

Việc sáp nhập để hình thành các trường có nhiều cấp học phải phân khu riêng biệt cho từng cấp học nhằm đảm bảo tính đặc thù (lượng tiết học, hình thức tổ chức dạy học) tránh làm ảnh huởng đến hoạt động dạy học và học của mỗi cấp học.

Không sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non với các cở giáo dục phổ thông, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai, cơ sở vật chất tại những điểm trường được chuyển đi đảm bảo phù hợp với quy hoạch, hiệu quả, tránh lãng phí…

Lê Huyền