Chiều 28/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng LĐ-TB&XH về việc sáp nhập Trường Cao đẳng An ninh nhân dân (ANND) II vào Trường Cao đẳng ANND I. Cùng đó, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, địa điểm đào tạo và các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ trong Ban giám hiệu Trường Cao đẳng ANND I.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành mong rằng, sau khi sáp nhập, Trường Cao đẳng ANND I tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo; Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, học viên trường nhận thức đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Khẩn trương thực hiện các chủ trương giao nhận trụ sở, địa điểm, cơ sở vật chất, đặc biệt là sớm triển khai sắp xếp, bố trí lại cán bộ, giảng viên theo cơ cấu tổ chức mới để đảm bảo hoạt động.

Ngày 27/4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an cũng tổ chức buổi lễ công bố quyết định sáp nhập các Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 3, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 và cơ sở Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 6 vào Trường CĐ Cảnh sát nhân dân II.

Sáp nhập các trường công an nhân dân
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định và chúc mừng Trường Cao đẳng ANND I.
 

Trước đó, Bộ Công an đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ. Mục tiêu của việc tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở đào tạo là để Bộ Công an có hệ thống nhà trường tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới, phù hợp với việc bố trí cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Đồng thời để Bộ Công an tập trung nguồn lực đầu tư cho các cơ sở đào tạo nói chung và các cơ sở giáo dục đại học nói riêng đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an nhân dân.

Thanh Hùng

Thí sinh quá cao sẽ không được vào ngành công an

Thí sinh quá cao sẽ không được vào ngành công an

- Thay vì chỉ quy định chiều cao tối thiểu của thí sinh dự tuyển, Bộ Công an đang dự kiến sẽ giới hạn cả chiều cao tối đa trong mùa tuyển sinh năm 2020.