Kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT yêu cầu ban tổng giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng trong giai đoạn từ 2015-2016 kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến thiếu sót, sai phạm nêu trong kết luận.

Hàng loạt sai phạm tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Hàng loạt sai phạm tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ GD-ĐT vừa ban hành kết luận thanh tra Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam. Báo Nhân dân đăng tải thông tin này sáng 28/7.

19 khoản sai phạm

Kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT đã chỉ ra tới 19 khoản sai phạm khác nhau trong quá trình thanh tra Nhà xuất bản Giáo dục từ việc tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính cũng như quản lý sử dụng tài sản.

Về tổ chức cán bộ, thanh tra cho rằng, việc quản lý, điều hành của NXBGDVN đối với các Công ty thành viên, Công ty liên kết có nhiều nội dung chưa đúng quy định của Luật doanh nghiệp và không đúng chức năng, nhiệm vụ.

Hoạt động của Chủ tịch HĐTV, HĐTV có nhiều nội dung chưa tuân thủ đúng quy định, chưa tách bạch chỉ đạo, điều hành giữa HĐTV và tổng giám đốc. Chẳng hạn ông Mạc Văn Thiện kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Uỷ viên HĐQT tại 3 công ty thành viên không đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, ký nhiều văn bản không đúng thẩm quyền, thủ tục.

Việc tuyển dụng còn nhiều sai sót. Chưa thực hiện phê duyệt quy hoạch các chức danh quản lý đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền. Chưa thực hiện đúng quy định về công khai tài sản, thu nhập theo quy định…

Về quản lý tài chính, thanh tra cho rằng, thương hiệu của NXB Giáo dục Việt Nam là tài sản vô hình có giá trị lớn nhưng NXB Giáo dục Việt Nam chưa có quy chế quản lý thương hiệu chung; chưa có thỏa thuận liên kết, quy chế hoạt động chung trong các công ty thành viên theo đúng quy định.

Sai phạm tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ được xử lý ra sao?
NXB Giáo dục đã mắc phải nhiều sai phạm trong giai đoạn 2015-2016.

Các văn bản về công tác quản lý tài chính chưa được ban hành đầy đủ, chưa xây dựng đầy đủ tiêu chí phân bổ các khoản chi phí chung cho từng mảng hoạt động, chưa kịp thời đánh giá hàng tồn kho để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả, chưa xây dựng phương án huy động nguồn tài chính để giảm bớt rủi ro cho thanh toán các khoản nợ phải trả của đơn vị.

Quá trình đầu tư còn dàn trải, còn đầu tư ra ngoài ngành nghề kinh doanh ở một số lĩnh vực. Đầu tư vốn vào nhiều công ty không hiệu quả, nhiều công ty liên tiếp không có cổ tức trong 2 năm; thoái vốn chậm tại 31 công ty, có một số đơn vị được đầu tư hoạt động thua lỗ liên tiếp.

Về quản lý sử dụng tài sản, thanh tra cho rằng, NXB Giáo dục Việt Nam chưa xác định đầy đủ giá trị của các tài sản cố định vô hình quyền sử dụng đất, bản quyền tác giả theo quy định. Mua thêm xe ô tô vượt số lượng, vượt tiêu chuẩn, định mức quy định, hồ sơ thực hiện việc mua sắm, bàn giao xe đưa vào sử dụng có nhiều sai sót về trình tự, thủ tục.

Việc đầu tư tại nhiều dự án như Dự án tại số 104 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Dự án tại số 187B Giảng Võ, Hà Nội cũng có nhiều sai sót. Bên cạnh đó, việc thực hiện thuê và cho thuê tài sản có nhiều thiếu sót, sai phạm liên quan đến ký kết hợp đồng, không qua thẩm định giá tài sản, không công khai thông tin, chưa thực hiện đầy đủ việc công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng tài sản.

Trách nhiệm của ai?

Kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng chỉ ra trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan tới sai sót của NXB Giáo dục Việt Nam.

 

Cụ thể, ông Ngô Trần Ái (nguyên Chủ tịch HĐTV, Tổng GĐ NXB Giáo dục Việt Nam) chịu trách nhiệm chung đối với các thiếu sót, sai phạm của NXB Giáo dục Việt Nam trong thời gian giữ chức vụ trước ngày 1/4/2015; chịu trách nhiệm trực tiếp trong chỉ đạo đầu tư, triển khai thực hiện Dự án tại số 187B Giảng Võ, Hà Nội và Dự án tại số 104 Mai Thị Lựu, TP.HCM và một số thiếu sót khác.

Ông Mạc Văn Thiện (nguyên Chủ tịch HĐTV) chịu trách nhiệm chung đối với các thiếu sót, sai phạm của NXB Giáo dục Việt Nam trong thời gian giữ chức vụ từ ngày 1/4/2015 đến 31/12/2016. Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với thiếu sót, sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ; việc ký văn bản không đúng thẩm quyền; kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Thiên Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội không đúng quy định...

Ông Vũ Văn Hùng (nguyên Tổng GĐ) chịu trách nhiệm đối với các thiếu sót, sai phạm của NXB Giáo dục Việt Nam trong phạm vi được giao. Chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ký các văn bản tuyển dụng không đúng quy định; ký các quyết định bổ nhiệm không đúng đối tượng và thẩm quyền; chưa kịp thời thực hiện việc kê khai cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp theo quy định và một số thiếu sót khác.

Ông Lê Thành Anh chịu trách nhiệm đối với các thiếu sót, sai phạm trong phạm vi được giao về công tác quản lý tài chính, tài sản, việc mua sắm xe ôtô có sai sót về trình tự, thủ tục; kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang, Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục và Công nghệ Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính giáo dục không đúng quy định; việc đề xuất HĐTV chỉ đạo bán 3 lô đất tại Đà Nẵng không đúng thẩm quyền.

Các thành viên HĐTV, phó tổng giám đốc khác, chịu trách nhiệm về các thiếu sót, sai phạm trong phạm vi được giao trong thời gian giữ chức vụ.

Kiểm soát viên, giám đốc các bộ phận tham mưu (Ban Tổ chức nhân sự, Ban Kế hoạch Tài chính, Ban Quản lý cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản), Giám đốc NXB Giáo dục miền và các cán bộ liên quan chịu trách nhiệm về các thiếu sót, sai phạm thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Xử lý ra sao?

Thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị, đối với NXB Giáo dục Việt Nam cần khắc phục các hậu quả do sai sót gây ra.

Cụ thể, thực hiện việc thôi kiêm nhiệm quản lý công ty thành viên đối với các thành viên HĐTV, tổng giám đốc và các chức danh khác theo quy định, rà soát, bổ sung hồ sơ, có phương án xử lý đối với các đối tượng tuyển dụng sai quy định và kéo dài thời gian công tác không đúng quy định.

Rà soát, thực hiện việc công bố công khai tài sản, thu nhập năm 2016 của các thành viên HĐTV, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng theo đúng quy định.

Rà soát, thu hồi toàn bộ tiền phí quản lý xuất bản đã miễn thu phí đối với 41 đầu sách song ngữ của Công ty CP Cổ phần Thiết bị giáo dục và Công nghệ Việt Nam.

Rà soát, đánh giá lại toàn bộ các hợp đồng liên danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng thuê, cho thuê tài sản, bất động sản để bổ sung, hoàn thiện theo quy định của pháp luật.

Xây dựng lộ trình cụ thể để tiếp tục giải quyết việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai; thu hồi kinh phí hoàn trả vốn góp Công ty Thiên Hóa còn nợ NXB Giáo dục. Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn theo đề án được phê duyệt.

Về quản lý, thanh tra kiến nghị NXB Giáo dục Việt Nam chấn chỉnh quản lý, chấm dứt việc thực hiện các công việc trong quản lý, điều hành trái quy định pháp luật, không đúng thẩm quyền. Sửa đổi, bổ sung phương án tái cơ cấu NXBGDVN, xác định rõ vai trò của NXB Giáo dục miền, mối quan hệ giữa NXBGDVN với công ty thành viên trình Bộ GD-ĐT phê duyệt.

Về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, thanh tra yêu cầu, các thành viên HĐTV, ban tổng giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng trong giai đoạn từ 1/1/2015 đến 31/12/2016 kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến thiếu sót, sai phạm nêu trong kết luận.

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý đối với các thiếu sót, sai phạm về tổ chức, cán bộ, quản lý tài chính, quản lý tài sản. Việc kiểm điểm trách nhiệm hoàn thành trước ngày 15/9/2017 và phải báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra (qua Thanh tra Bộ GD-ĐT) trước ngày 31/10/2017.

Hà Phương