- Chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân (CAND) trong thời gian tại ngũ nếu đủ điều kiện được dự tuyển vào các trường CAND không tính độ tuổi. Cán bộ công an trong biên chế không quá 30 tuổi.

Quy định độ tuổi thí sinh xét tuyển vào các trường công an năm 2017
Cán bộ công an trong biên chế không quá 30 tuổi sẽ được dự xét tuyển vào các trường CAND. 

Hiện nay, trên một số mạng xã hội đưa thông tin sai lệch về độ tuổi các đối tượng xét tuyển vào các trường CAND năm 2017.

 

Theo đó, có thông tin nói rằng, quy định về độ tuổi đối với cán bộ trong ngành là không quá 28 tuổi hay chiến sĩ nghĩa vụ công an tuổi không quá 24 tuổi (tính đến ngày dự thi).

Tuy nhiên, theo thông tin chính thức từ Cục Đào tạo, Bộ Công an, thì về độ tuổi đối tượng dự thi các trường CAND cụ thể là:

Chiến sĩ công an trong biên chế không quá 30 tuổi (tính đến năm dự tuyển), đối với học sinh, không quá 20 tuổi; riêng người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển).

Đối với chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND trong thời gian tại ngũ nếu đủ điều kiện về thời gian công tác, đạo đức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được dự tuyển vào các trường CAND, không tính độ tuổi.

Theo Thu Phương/CAND