Phần lớn lao động nông thôn sau khi học nghề đều có việc làm, có thêm thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Năm 2019, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phú Hòa được giao chỉ tiêu đào tạo 310 lao động nông thôn. Trong đó, nghề nông nghiệp 90 học viên, nghề phi nông nghiệp 220 học viên.

Phú Hòa: Đời sống lao động nông thôn bớt bấp bênh sau các khóa đào tạo nghề
Liên kết trong đào tạo nghề là hướng đi có hiệu quả ở Phú Hòa

Tính đến hết quý 3, Trung tâm đã tuyển sinh và đang tổ chức đào tạo 10 lớp nghề với hơn 240 lao động nông thôn đăng ký tham gia, đạt 78,4% so với kế hoạch năm.

Trong quá trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trung tâm đã thực hiện việc liên kết để giải quyết việc làm cho người lao động sau khi học nghề.

Theo đó, doanh nghiệp may đầu tư trang thiết bị máy móc, còn Trung tâm hỗ trợ kinh phí mua vật tư thực hành cho các cơ sở để đào tạo học viên trong thời gian đầu.

Sau khi đào tạo xong, nếu học viên có nhu cầu thì được nhận vào làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở tại địa phương.

 

Chị Đinh Thị Thu Trinh, một học viên ở Phú Hòa, đã học xong và được nhận vào làm việc tại một cơ sở may 2 tháng.

Chị cho biết tuy được nghỉ ngày chủ nhật và những lúc bận việc nhà, nhưng mỗi tháng chị thu nhập thêm từ 2-3 triệu đồng. Nếu chuyên cần, làm đủ công hàng tháng sẽ được thưởng thêm 200 nghìn đồng. Gia đình chị ngoài làm ruộng, chồng chị được học thêm nghề thợ hồ, thu nhập 300 nghìn đồng/ngày nên cũng đủ chi tiêu trong cuộc sống.

Các lớp nghề nông nghiệp do Trung tâm tổ chức từ đầu năm đến nay đều gắn với điều kiện sản xuất đặc thù tại địa phương. Các học viên đều nắm bắt kiến thức, kỹ thuật trong canh tác cây trồng, vật nuôi, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất của hộ gia đình mang lại hiệu quả cao.

Các lớp nghề phi nông nghiệp như: Điện dân dụng, kỹ thuật làm bánh Âu - Á, học viên sau khi học xong đều tự tạo được việc làm tại địa phương, tăng thêm thu nhập.

Đối với các lớp may công nghiệp, Trung tâm đã liên kết với doanh nghiệp may gia công mở lớp dạy nghề tại cơ sở thôn, học viên sau khi hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ nghề.

Nếu người học có nhu cầu, doanh nghiệp sẽ nhận vào làm việc. Chính vì vậy, việc liên kết với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn là hướng đi lâu dài, có hiệu quả ở huyện này.

Đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc Văn Chấn

Đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc Văn Chấn

Huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành chức năng chủ động phối hợp với các cơ sở dạy nghề trong và ngoài tỉnh mở các lớp đào tạo nghề cho lao động.

Nguyên Phương