Bộ GD-ĐT vừa công bố phân tích phổ điểm của các thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo các khối thi truyền thống.

Theo đó, điểm trung bình của khối A năm nay trên cả nước là 15,83 điểm. Tổng điểm có nhiều TS đạt nhất là 16,25 điểm.

Phổ điểm của khối A dao động từ 13 tới 20 điểm. Có 23.929 thí sinh đạt điểm từ trên 19 tới 20; 7.077 thí sinh đạt điểm trên 22 tới 23 điểm. Số thí sinh đạt trên 25 tới 26 điểm là 743 thí sinh. Từ trên 26 tới 29 điểm có 319 thí sinh. 1 thí sinh đạt điểm trên 29 tới 30.

Phổ điểm theo khối thi,Điểm thi THPT quốc gia,thi THPT quốc gia 2018

Phổ điểm theo khối thi,Điểm thi THPT quốc gia,thi THPT quốc gia 2018

Phổ điểm khối A1 rộng hơn một chút - dao động từ 12 tới 20 điểm. Điểm trung bình của khối A1 là 15,24. Tổng điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 15. Số thí sinh đạt điểm từ trên 25 tới 29 là 2.236 thí sinh. Số thí sinh đạt điểm từ trên 20 tới 25 là 20.917 thí sinh. 

Phổ điểm theo khối thi,Điểm thi THPT quốc gia,thi THPT quốc gia 2018

Phổ điểm theo khối thi,Điểm thi THPT quốc gia,thi THPT quốc gia 2018

Phổ điểm khối B dao động từ 12 tới 20 điểm. Điểm trung bình của khối B là 15,36. Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất là 15,1.

Phổ điểm theo khối thi,Điểm thi THPT quốc gia,thi THPT quốc gia 2018

Phổ điểm theo khối thi,Điểm thi THPT quốc gia,thi THPT quốc gia 2018

Khối C có phổ điểm tương tự: từ 12 tới 20. Điểm trung bình khối C là 15,61. Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 15,5. 

Phổ điểm theo khối thi,Điểm thi THPT quốc gia,thi THPT quốc gia 2018'Phổ điểm theo khối thi,Điểm thi THPT quốc gia,thi THPT quốc gia 2018
 

Khối C01 có điểm trung bình nhỉnh hơn - 16,48, trong khi tổng điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất là 16,6. 

Phổ điểm theo khối thi,Điểm thi THPT quốc gia,thi THPT quốc gia 2018

Phổ điểm theo khối thi,Điểm thi THPT quốc gia,thi THPT quốc gia 2018

:

 Khối D có điểm trung bình 15,28. Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 15.

Phổ điểm theo khối thi,Điểm thi THPT quốc gia,thi THPT quốc gia 2018

Phổ điểm theo khối thi,Điểm thi THPT quốc gia,thi THPT quốc gia 2018


Căn cứ vào dữ liệu, Bộ đưa ra nhận xét: Tổng điểm của các khối thi đều có phân phối tiệm cận gần tới phân phối chuẩn, điểm trung bình và trung vị của các khối thi gần như nhau.

Tổng điểm theo các khối thi có độ phân tán cao, phân hóa tốt hơn so với tổng điểm theo các khối thi của năm 2017. Điểm trung bình của tổng điểm của các khối thi được phân tích đều lớn hơn 15.

Phổ điểm thi THPT quốc gia khối B chính thức của Bộ GD-ĐT

Phổ điểm thi THPT quốc gia khối B chính thức của Bộ GD-ĐT

Khối B có 364.302 thí sinh đăng ký dự thi. Điểm thi Khối B trung bình là 15,6 điểm, trong đó mức điểm nhiều thí sinh đạt được là 15,1.

Khối D có 4 thí sinh điểm cao nhất là 29, phổ điểm từ 12-19

Khối D có 4 thí sinh điểm cao nhất là 29, phổ điểm từ 12-19

Bộ GD-ĐT vừa công bố phổ điểm khối D thi THPT quốc gia của các thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Đây là dữ liệu quan trọng để thí sinh đăng ký xét tuyển đại học sắp tới.

Học sinh, phụ huynh xem phổ điểm theo khối thi: 

TAỊ ĐÂY

Ban Giáo dục