Nghệ An là nơi có thí sinh giành được tổng 3 môn xét tuyển khối C cao nhất cả nước. Đó là thí sinh Hoàng Thị Thái Bảo, lớp 12C1 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu với tổng ba môn 28,75.

Ngoài ra, Nghệ An cũng có số lượng điểm 9 Ngữ văn tương đối nhiều.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, địa phương này có hơn 32.000 thí sinh đăng ký dự thi nhưng chỉ có gần 18.000 thí sinh đăng ký để vừa tốt nghiệp vừa xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.  Số thí sinh còn lại chỉ để xét tốt nghiệp .

Sau đây là phổ điểm các môn thi THPT quốc gia của Nghệ An.

Môn Ngoại ngữ mức điểm trung bình thí sinh đạt được nhiều nhất, dao động từ 2,4 đến 3,6 điểm 

Phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 của Nghệ An

Môn Ngữ văn có khá nhiều điểm 9. Điểm số nhiều thí sinh đạt được là 6. 

Phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 của Nghệ An

Môn Toán có mức điểm cao nhất là 9,8. Mức điểm phổ biến từ 3 đến 8.

Phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 của Nghệ An

Vật Lý có mức điểm phổ biến từ 3 tới 8 điểm. Điểm số thí sinh đạt được nhiều nhất là 6,25.

 
Phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 của Nghệ An

 Môn Hóa có phổ điểm từ 3,25 đến 7,5. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6,75.

Phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 của Nghệ An

Môn Sinh có mức điểm phổ biến từ 3,5 đến 5. Điểm số thí sinh đạt được nhiều nhất là 4,25.

Phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 của Nghệ An

 Môn Sử có mức điểm phổ biến từ 3 đến 4,5. Điểm số nhiều thí sinh đạt được nhất là 4.

Phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 của Nghệ An

Môn Địa Lý có phổ điẻm từ 5 tới 7,5. Điểm số thí sinh đạt được nhiều nhất là 6.

Phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 của Nghệ An

Môn Giáo dục công dân có phổ điểm từ 6,25 tới 8,75. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,5.

Phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 của Nghệ An

Lê Huyền - Xuân Tiến