Theo đó, cán bộ thanh tra, kiểm tra khâu in sao đề thi là 68 người.

Thanh tra, kiểm tra khâu coi thi là 5.796 người và khâu chấm thi là 130 người.

Tổng cộng có 5.994 cán bộ, giảng viên tham gia công tác thanh tra in sao đề, kiểm tra coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường lập danh sách cán bộ, giảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan.

Không có người thân (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng, người giám hộ, người được giám hộ) tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Tất cả những cá nhân được trường đại học cử tham gia công tác thanh tra phải dự tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Bộ GD-ĐT tổ chức...

 

Sau đây là danh sách các trường đại học tham gia thanh tra: 

Huy động gần 6.000 cán bộ, giảng viên ĐH thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2020

Huy động gần 6.000 cán bộ, giảng viên ĐH thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2020

Huy động gần 6.000 cán bộ, giảng viên ĐH thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2020
Huy động gần 6.000 cán bộ, giảng viên ĐH thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2020
Huy động gần 6.000 cán bộ, giảng viên ĐH thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2020

Lê Huyền

Danh sách thí sinh được miễn thi và xét tuyển thẳng vào đại học

Danh sách thí sinh được miễn thi và xét tuyển thẳng vào đại học

Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách thí được sinh miễn thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học năm 2020.