- Trường ĐH Luật TP.HCM và Trường ĐH Marketting TP.HCM sẽ thuê Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chấm các môn thi tự luận

Ông Nguyễn Ngọc Trung, thành viên hội đồng cụm thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết, trường hợp đồng chấm thi các môn tự luận cho hai trường là ĐH Luật TP.HCM và Trường ĐH Marketting TP.HCM.

“Chúng tôi hợp đồng chấm các môn tự luận là Toán, Văn, Sử, Địa và Ngoại ngữ (phần tự luận) cho hai trường này. Các môn trắc nghiệm, các trường tự chấm hoặc như thế nào do các trường quyết định ”- ông Trung cho biết.

Về tiến trình chấm thi cho các trường này, ông Trung cho hay, các trường tiến hành rọc phách trước khi chuyển bài thi cho trường sư phạm chấm. Khi chấm xong trường sư phạm sẽ chuyển bài thi và điểm về, các trường tự lên điểm. 

Ông cũng Trung tiết lộ, “dự tính có khoảng 10.000 bài thi được trường chấm hộ” 
 

Ông khi đó ông Trần Hoàng Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết, đơn vị nào chấm cũng rất khách quan và công bằng.

Còn ông Hứa Minh Tuấn, chủ tịch hội đồng cụm thi Trường ĐH Tài chính Marketting cho biết công tác chấm thi đang được tiến hành. Ông Tuấn cũng khẳng định Trường thuê Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chấm các môn thi tự luận. Phần thi trắc nghiệm trường tự chấm. 

Dự tính hôm nay nhiều trường tại TP.HCM bắt đầu chấm thi như ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM…

Lê Huyền