Gần 53% thí sinh chọn Khoa học Xã hội để thi THPT quốc gia 2019

Trong số thí sinh đăng ký thi, hơn 468.000 thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) chiếm tỉ lệ gần 53% tổng số thí sinh.

Khoảng 302.000 thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) chiếm hơn 34% tổng số thí sinh. Có hơn 27.000 thí sinh đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp trên.

 

Theo quy chế thi thi THPT quốc gia năm 2019, đối với thí sinh đã đăng k‎ý dự thi cả hai bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội bắt buộc phải dự thi đủ cả hai bài thi này. Nếu thí sinh bỏ một trong hai bài thi sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT. Sau khi có kết quả thi, bài thi nào cao điểm hơn sẽ được chọn xét tốt nghiệp.

Thúy Nga

Địa phương trả tiền cho giảng viên ĐH về tỉnh coi và chấm thi

Địa phương trả tiền cho giảng viên ĐH về tỉnh coi và chấm thi

Các địa phương bố trí ngân sách để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, không thu phí thí sinh dự thi.