Các cơ sở đào tạo có thể kể đến như: Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, Cao đẳng Kỹ nghệ II, Cao đẳng Công nghệ Lilama II, Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, Cao đẳng Cơ giới thủy lợi, Cao đẳng Lý Tự Trọng, Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Cao đẳng Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, ... và nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

đào tạo nghề,dạy nghề,học nghề
Nhiều cơ sở đào tạo nghề bước đầu gắn kết với doanh nghiệp hiệu quả. Ảnh minh họa: Hạ Anh

Với Trường Cao đẳng nghề Dung Quất, đã tổ chức ký kết các hợp đồng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với nhu cầu trên 16.000 nhân lực cho giai đoạn 2018 – 2020.

Hay Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã ký hợp tác với trên 50 doanh nghiệp về đào tạo, cung ứng nhân lực; Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng ký hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp để đào tạo và cung ứng nhân lực lao động qua đào tạo.

 

Song mặt khác, cũng nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa thiết lập được bộ phận chuyên quan hệ với doanh nghiệp để tạo sự chủ động trong mối quan hệ cung cầu lao đông qua đào tạo nghề nghiệp.

Trên thực tế, còn nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn chưa thực sự đào tạo theo sát với nhu cầu của doanh nghiệp một phần do doanh nghiệp chưa cung cấp nhu cầu nhân lực lao động hàng năm cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động và giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Hải Nguyên

Số lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp còn ít

Số lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp còn ít

- Hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp đã tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với sử dụng lao động. Tuy nhiên số lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp hiện nay còn ít.