Cụ thể mục tiêu của địa phương này là tuyển sinh đào tạo cho 138.000 lượt người, gồm Cao đẳng: 10.300 người; Trung cấp: 18.100 người; Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng: 109.600 người. Trong đó, hỗ trợ học nghề cho 25.400 lao động nông thôn.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 61%; Tỷ lệ lao động có văn bằng, chứng chỉ đạt 27,3%.

Nghệ An đặt chỉ tiêu hỗ trợ học nghề cho 25.400 lao động nông thôn giai đoạn 2019-2020
Nghệ An đặt chỉ tiêu hỗ trợ học nghề cho 25.400 lao động nông thôn giai đoạn 2019-2020. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng.
 

Ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, trong 10 tháng năm 2019, số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo theo chính sách của Quyết định 1956/QĐ-TTg là 6.030 người, đạt 48,2% kế hoạch.

Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An có 67 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (tăng 4 cơ sở so với năm 2016), gồm: 9 trường CĐ, 14 trường TC, 22 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 22 cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Kết quả lạc quan từ đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Huế

Kết quả lạc quan từ đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Huế

Ông Trần Minh Quang, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hầu hết số lao động nông thôn sau đào tạo đều có việc làm, thậm chí thu nhập tốt.