Đây là số liệu tổng hợp từ việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển của học sinh lớp 9 ở Hà Nội và học sinh tự do, học sinh tỉnh ngoài đã nộp “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020” tại các trường THCS, phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Số liệu nhằm giúp học sinh biết được tỷ lệ "chọi" vào từng trường.

Xem phân tích chi tiết TẠI ĐÂY

Năm nay, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh.

Sau khi đăng ký nguyện vọng lần 1 và có nhu cầu đổi nguyện vọng dự tuyển, học sinh làm đơn và nộp tại các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Thời gian nhận đơn đổi nguyện vọng dự tuyển vào ngày 15 và 16/5/2019.

 

Năm học 2019-2020, 122 trường THPT công lập tuyển hơn 67.000 học sinh.

Thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội:

thi lớp 10,Hà Nội

thi lớp 10,Hà Nội

thi lớp 10,Hà Nội

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 các trường THPT công lập ở Hà Nội

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 các trường THPT công lập ở Hà Nội 2017

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố thông tin chi tiết về chỉ tiêu, số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên các trường THPT công lập năm học 2017-2018.

Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10 của các trường

Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10 của các trường năm 2018

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa hoàn tất thống kê và công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường không chuyên năm học 2018-2019. Đây là thống kê trước khi thay đổi nguyện vọng

Song Nguyên - Thanh Hùng