- Điểm chuẩn ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của Học viện Báo chí - Tuyên truyền năm nay tăng 5,5 điểm so với năm 2015.

Điểm chuẩn vào ngành này năm 2015 của Học viện Báo chí - Tuyên truyền là 18 điểm cho cả 3 tổ hợp xét tuyển (Văn - Toán - Địa, Văn - Toán - Anh Văn - Toán - Lý).

 

Trong khi đó, điểm chuẩn năm 2016 của ngành  này đối với 2 tổ hợp Văn - Sử - Toán Văn - Sử -Anh là 18,5 điểm. Riêng tổ hợp xét tuyển Văn - Sử - Địa có mức điểm chuẩn lên tới 23,5 - tăng5,5 điểm so với năm ngoái.

  • Lê Văn