Qua triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, năm 2018, huyện Quốc Oai, Hà Nội đào tạo nghề cho 1.943 LĐNT. 100% lao động sau học nghề có việc làm và làm đúng với nghề đào tạo. Sau một năm học nghề, người nông dân có việc làm ổn định đã góp phần giảm được 19 hộ nghèo. 5 xã và thị trấn của Huyện có từ 10% trở lên hộ gia đình có mức thu nhập vươn lên thành khá.

Năm 2019, Huyện đã đào tạo cho 1.555 LĐNT, vượt 158 lao động so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt, 100% lao động sau khi học đã có việc làm đúng với ngành nghề đào tạo.

Đào tạo nghề nông thôn 2019
Ở nhiều địa phương, sau khi được đào tạo nghề, nhiều người lao động có việc làm đúng ngành nghề. Ảnh minh họa
 

Căn cứ vào cơ cấu, tỷ trọng phát triển kinh tế của Huyện năm 2018 và những năm tiếp theo cũng như Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 huyện đã triển khai mô hình điểm đào tạo nghề cho LĐNT. Đó là các nghề có cam kết tuyển dụng 100% lao động sau học nghề của chủ DN, chủ xưởng hoặc hợp đồng bao tiêu sản phẩm và các nghề liên quan đến phát triển làng nghề.

Từ công tác đào tạo nghề, trong 2 năm 2018 và 2019, toàn Huyện đã có 1.669 lao động chuyển từ làm nghề nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Nhằm tạo điều kiện cho NLĐ sau khi học nghề có việc làm, phát triển sản xuất, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 huyện đã giải quyết cho 26 hộ vay tổng số tiền 980 triệu đồng thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Kim Anh