Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để tuyên truyền, triển khai hiệu quả chính sách học nghề, khơi dậy sự quan tâm, hào hứng tham gia của người dân.

Nhờ đó, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện đã gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận.

Đào tạo nghề nông thôn 2019
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được các địa phương quan tâm triển khai quyết liệt. Ảnh minh họa

Tính đến trung tuần tháng 11 năm 2019, Phúc Thọ đã tổ chức 36 lớp dạy nghề cho 1.050 lao động, bao gồm 10 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 350 lao động, 20 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 700 lao động. 

Tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề đạt 90%.

 

Trong quá trình tổ chức các lớp học nghề, lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Phòng kinh tế, UBND các xã thực hiện giám sát, quản lý lớp học

Huyện cũng thể hiện sự sát sao, có trách nhiệm khi đã tiến hành khảo sát hơn 38.000 hộ dân, lọc ra được 3.426 lao động có nhu cầu học nghề và mở lớp cho 1.295 có nhu cầu cấp thiết.

Được biết, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khảo sát, lựa chọn nghề đào tạo phù hợp với đối tượng và phương hướng phát triển kinh tế của huyện để thu hút được đông đảo bà con tham gia.

Minh Vy