Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ được huyện Mỹ Đức đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, tư vấn học nghề thông qua các tổ chức đoàn thể ở địa phương.

Năm 2018, huyện Mỹ Đức đã tổ chức được 30 lớp, đào tạo nghề cho 1.050 lao động nông thôn, trong đó nghề nông nghiệp có 735 người, nghề phi nông nghiệp có 315 người tham gia. Tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề của huyện đạt khoảng 85-90%.

học nghề,dạy nghề
Huyện Mỹ Đức phấn đấu dạy nghề khoảng 1.300 lao động nông thôn năm 2019
 

Xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân, năm 2019, huyện Mỹ Đức phấn đấu hoàn thành mục tiêu đào tạo nghề lao động nông thôn cho khoảng 1.300 -1.400 người.

Hải Nguyên

Năm 2019, Bình Dương tổ chức đào tạo nghề cho 1.960 lao động nông thôn

Năm 2019, Bình Dương tổ chức đào tạo nghề cho 1.960 lao động nông thôn

- Đó là kế hoạch thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Bình Dương năm 2019 mà UBND tỉnh này ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề.