Nhà trường thực hiện cuộc khảo sát 1.761 sinh viên trong thời gian từ tháng 8/2018-8/2019. Khảo sát được thực hiện bằng nhiều phương pháp gồm hỏi, bằng hiếu hỏi, email và qua điện thoại liên lạc trực tiếp.

Theo đó, tỷ lệ trung bình sinh viên ra trường có việc năm 2019 đạt trên 85%. Trong đó, nhiều nhóm ngành sinh viên có việc làm trên 90% như Nuôi trồng thủy sản (100%), Kỹ thuật tàu thủy (trên 96%), Khai thác thủy sản (trên 95%), Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử (trên 94%), Công nghệ chế biến thủy sản (trên 93%), Tài chính ngân hàng (trên 93%), Kế toán (92%).

Hơn 85% sinh viên Trường ĐH Nha Trang có việc làm sau tốt nghiệp năm 2019

Đang lưu ý, trong 5 năm gần đây khi thực hiện khảo sát tỷ lệ có việc của sinh viên Trường ĐH Nha Trang đều xấp xỉ mức trên dưới 90% sinh viên tốt nghiệp.

Ông Quách Hoài Nam, Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Nha Trang, nhìn nhận tỷ lệ sinh viên có việc làm trong nhiều ngành có tỷ lệ trên 90%, phủ khắp các lĩnh vực đào tạo, đặc biệt là nhóm ngành thủy sản – là lĩnh vực truyền thống là thế mạnh trong đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường. Mặt khác phản ánh thực tế phần lớn các ngành đào tạo của trường đều phù hợp với nhu cầu về nguồn nhân lực của khu vực, đặc biệt là các ngành đào tạo truyền thống trong lĩnh vực thủy sản.

 

Ở phía đơn vị tuyển dụng, hầu hết các ngành học thuộc nhóm ngành lĩnh vực thủy sản đều có tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp rất cao, phản ánh nhu cầu nguồn về lao động chất lượng cao trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều tiềm năng.

“Việt Nam là nước xuất khẩu thủy sản thuộc nhóm đứng đầu thế giới, vì vậy nhu cầu về nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao ở các ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản sẽ còn phát triển. Đặc biệt tới đây khi nhà nước triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”- ông Nam chia sẻ.

Hơn 85% sinh viên Trường ĐH Nha Trang có việc làm sau tốt nghiệp năm 2019
Sinh viên được giới thiệu làm khi chưa tốt nghiệp

Theo ông Nam, trong những năm gần đây nhà trường đã đổi mới trong công tác đào tạo. Đào tạo kết nối hợp tác với doanh nghiệp theo nhu cầu của xã hội. Bên cạnh việc thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận sớm với thực tiễn nghề nghiệp ngay từ năm học thứ nhất và trong suốt quá trình học, hỗ trợ sinh viên nâng cao kỹ năng mềm, khuyến khích sinh viên tham gia các phong trào khởi nghiệp.

Theo quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ TC, CĐ các ngành đào tạo giáo viên và trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ được Bộ GD-ĐT ban hành, tỷ lệ việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp chính thức được áp dụng làm một trong các căn cứ tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Lê Huyền