Trong 10 năm từ 2009 đến 2019, TP Đà Nẵng đã tuyển sinh đào tạo nghề cho hơn 12.360 lao động đặc thù (theo chính sách hỗ trợ học nghề miễn phí trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng của thành phố), trong đó có 2.245 lao động học nghề nông nghiệp.

Tỉ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề đạt 81,15%. Đối với các nghề nông nghiệp, kết thúc khóa học, các học viên đều tự tạo việc làm.

Hơn 81% lao động nông thôn của Đà Nẵng có việc làm sau học nghề
Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng
 

Giai đoạn 2019 - 2020, TP Đà Nẵng phấn đấu sẽ hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.000 lao động nông thôn, tăng tỉ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề hằng năm từ 2% - 3%, trong đó đào tạo nghề nông nghiệp cho 500 lao động nông thôn.

Hải Nguyên

Nghệ An tuyển sinh đào tạo nghề gần 60.000 lượt người trong 10 tháng năm 2019

Nghệ An tuyển sinh đào tạo nghề gần 60.000 lượt người trong 10 tháng năm 2019

- Trong 10 tháng năm 2019, Nghệ An đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho 59. 925 lượt người.