Học viện tuyển sinh các đối tượng theo quy định chung của Bộ GDĐT. Phạm vi tuyển sinh trên cả nước. Học viện thực hiện xét tuyển theo ngành và dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019. Các ngành, mã ngành và chỉ tiêu tiêu, tổ hợp xét tuyển năm 2019:

tuyển sinh đại học,cơ hội việc làm
tuyển sinh đại học,cơ hội việc làm
tuyển sinh đại học,cơ hội việc làm
tuyển sinh đại học,cơ hội việc làm
tuyển sinh đại học,cơ hội việc làm
tuyển sinh đại học,cơ hội việc làm
 

Học viện Quản lý giáo dục là cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với bề dạy lịch sử hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Học viện luôn giữ vai trò tiên phong trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giáo dục và quản lý giáo dục có chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục; ứng dụng và chuyển giao khoa học quản lý giáo dục, tham mưu và tư vấn cho các cơ quan quản lý giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước.

Xem thông tin tại: http://daotao.naem.edu.vn/

Học viện Quản lý Giáo dục

Chi tiết liên hệ:

Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 02436648719

Website: http://naem.edu.vn/

Doãn Phong