Học viện Hậu cần tuyển 1.031 chỉ tiêu hệ quân sự và dân sự. Chỉ tiêu xét tuyển các ngành hệ quân sự của trường là 481. Ngành Hậu cần quân sự thi khối A và khối A1. Trường tuyển 313 thí sinh có hộ khẩu phía Bắc, 168 thí sinh có hộ khẩu phía Nam.

Điểm trúng tuyển hệ quân sự của trường đối với thí sinh miền Bắc, tổ hợp A00 là 26,25 điểm, có 240 thí sinh trúng tuyển.

Mức điểm tổ hợp A00 là 26,00 điểm, có 59 thí sinh trúng tuyển, với các tiêu chí phụ 1 là lấy các thí sinh đạt tổng điểm ở mức 26,00 có điểm  thi môn Toán là 9,25 điểm (có 11 thí sinh đạt); xét tiêu chí phụ 2 có điểm thi môn Toán là 9,00 điểm và có điểm tống kết các môn Toán, Vật lý, Hóa học trong 5 học kỳ của 3 năm THPT có tổng điểm là 131,70 điểm trở lên (có 6 thí sinh trúng tuyển).

Tổng cộng trúng tuyển khu vực phía Bắc là 250/250 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn tổ hợp A01 là 18,25 điểm, có 63 thí sinh trúng tuyển/ 63 chỉ tiêu.

Tổng số thí sinh phía Bắc ở cả hai tổ hợp là 313 thí sinh/ 313 chỉ tiêu.

Đối với thí sinh miền Nam, tổ hợp A00 là 23,50 điểm có 127 thí sinh trúng tuyển.

 

Mức điểm tổ hợp A00 là 23,25 điểm, có 25 thí sinh trúng tuyển, với các tiêu chí phụ 1 là lấy các thí sinh đạt tổng điểm ở mức 23,25 có điểm  thi môn Toán là 7,50 điểm (có 6 thí sinh đạt); xét tiêu chí phụ 2 có điểm thi môn Toán là 7,25 điểm và có điểm tống kết các môn Toán, Vật lý, Hóa học trong 5 học kỳ của 3 năm THPT có tổng điểm là 124,10 điểm trở lên (có 3 thí sinh trúng tuyển).

Tổng cộng trúng tuyển khu vực phía Nam là 134/134 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn tổ hợp A01 là 18,00 điểm, có 34 thí sinh trúng tuyển/ 34 chỉ tiêu.

Tổng số thí sinh phía Nam ở cả hai tổ hợp là 168 thí sinh/ 168 chỉ tiêu.

Tổng cộng trúng tuyển là 481/481 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn hệ dân sự và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung hệ dân sự của trường là:

Học viện Hậu cần xét tuyển bổ sung

Học viện Hậu cần xét tuyển bổ sung


Ngân Anh