Đổi mới đào tạo sau đại học theo hướng hiện đại

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học, học viện quan tâm đến việc cải tiến quy trình quản lý, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa - bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ quản lý đào tạo sau đại học”.

Học viện Hành chính Quốc gia đổi mới phương thức đào tạo sau đại học
 Thành lập Ban Quản lý đào tạo sau Đại học

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng mục tiêu nâng cao chất lượng cho người học, học viện đang đổi mới phương thức đào tạo theo hướng hiện đại: kết hợp đào tạo trực tiếp với đào tạo trực tuyến bằng hình thức cầu truyền hình hoặc qua phần mềm Microsoft Teams.

Hình thức này được áp dụng với các lớp bổ sung kiến thức để dự thi cao học, các lớp ôn thi đầu vào cao học, một số lớp cao học và nghiên cứu sinh; xét duyệt tên đề tài luận văn cao học cho học viên tại các phân viện; tổ chức bảo vệ luận văn, luận án đối với một số lưu học sinh Lào và các học viên, nghiên cứu sinh vì lý do bất khả kháng không thể đến học viện và các phân viện…

Học viện Hành chính Quốc gia đổi mới phương thức đào tạo sau đại học
Học viện Hành chính Quốc gia triển khai giảng dạy lớp bổ sung kiến thức để dự thi cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế thông qua phần mềm Microsoft Teams

Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Quản lý công

Học viện đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý công, tập trung hướng đến đối tượng học viên là cán bộ, công chức quản lý trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; các giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo trên phạm vi cả nước.

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý công được thiết kế thành 3 phần:

Phần 1 gồm các học phần bổ sung kiến thức nhằm hỗ trợ nghiên cứu sinh có đủ kiến thức và trình độ chuyên môn để thực hiện đề tài nghiên cứu;

Phần 2 gồm các học phần ở trình độ tiến sĩ bao gồm các học phần bắt buộc, học phần tự chọn, tiểu luận tổng quan và chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ lý luận chuyên ngành, phương pháp nghiên cứu và khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu để giải quyết đề tài luận án.

 

Phần 3: luận án: thể hiện kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh, trong đó có những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn trong quản lý công đồng thời giải quyết được vấn đề đặt ra của đề tài luận án.

Đào tạo trình độ thạc sĩ

Học viện đào tạo trình độ thạc sĩ 5 ngành: Quản lý công, Chính sách công, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Tài chính - Ngân hàng và Quản lý kinh tế.

Đối tượng đào tạo là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, tập đoàn, doanh nghiệp của nhà nước và người lao động của khu vực tư.

Việc đào tạo trình độ thạc sĩ được tiến hành tại học viện trung tâm ở Hà Nội và các phân viện tại TP.HCM, TP. Huế và khu vực Tây nguyên.

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện được thiết kế thành 3 phần:

Phần kiến thức chung: Cung cấp những kiến thức cơ bản về triết học và ngoại ngữ.

Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành: Bao gồm các học phần bắt buộc và tự chọn nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.

Luận văn: Là báo cáo khoa học, có đóng góp mới về lý luận, học thuật hoặc giải quyết một vấn đề khoa học mang tính thời sự thuộc chuyên ngành đào tạo.

Học viện Hành chính Quốc gia đã và đang nâng cao chất lượng đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ với mong muốn: phát huy vai trò của trung tâm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu hành chính và quản lý nhà nước; đồng thời, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hướng tới xây dựng một nền hành chính nhà nước chuyên nghiệp.

Thông tin chi tiết truy cập cổng thông tin điện tử của Học viện Hành chính Quốc gia: www1.napa.vn hoặc liên hệ với Ban Quản lý đào tạo Sau đại học:

- Trưởng ban: 024.38357889; 0989099008

- Phó Trưởng ban: 024. 37734061; 0906172886

- Trưởng phòng Quản lý hỗ trợ đào tạo: 024.38359351; 0904099702

- Trưởng phòng Quản lý đào tạo thạc sĩ: 024.37731907; 0988765489

- Trưởng phòng Kế hoạch đào tạo: 024.38345883; 0905046688

- Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo tiến sĩ: 024.37730431; 0904129263

(Nguồn: Học viện Hành chính Quốc gia)