Theo báo cáo sơ kết 9 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn (2010-2018) và kế hoạch triển khai 2019-2020, tỉnh Kiên Giang nhìn nhận là địa phương có lực lượng lao động dồi dào với hơn 1,1 triệu lao động trong độ tuổi. Trong đó, tổng số lao động nông thôn của toàn tỉnh tính đến 2018 có hơn 1,2 triệu người.

Lao động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản 2010-2017 chiếm 53% (hơn 587.000 người) nhưng tới năm 2018 giảm xuống 45,5%.

Hàng nghìn hộ dân ở Kiên Giang thoát nghèo vươn lên giàu nhờ học nghề nông
Thoát nghèo vươn lên giàu nhờ học nghề nông nghiệp (Ảnh: Lê Anh Dũng)
 

Thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ, từ năm 2010 tới 9 tháng đầu năm 2018 đã có 53.783 lao động nông thôn Kiên Giang được hỗ trợ học nghề nông nghiệp và được cấp chứng chỉ.

Riêng đào tạo không cấp chứng chỉ do Trung tâm khuyến nông tỉnh tổ chức ở địa phương hơn 144.000 người, trong đó chú trọng tập huấn cho người học về các nghề trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Tỉnh đoàn của địa phương này cũng phối hợp tổ chức dạy nghề có thanh niên nông thôn…
Thực hiện Đề án 1956, chỉ trong 9 năm (2010-2018) ở Kiên Giang có hơn 53.000 người học xong nghề trong đó hơn 42.000 người có việc làm chiếm tỷ lệ hơn 80%, 303 người thành lập các hợp tác xã, hơn 41.000 người tự tạo việc làm, hơn 1.300 người được doanh nghiệp tuyển dụng, 250 được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm…

Đặc biệt có 1.316 hộ gia đình đã thoát nghèo sau học nghề và 2064 hộ gia đình có người tham gia học nghề có việc làm trở thành hộ có kinh tế khá và giàu.

L.Huyền