- Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn một số trường đại học chưa đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo. Bộ cho biết sẽ kiên quyết giảm chỉ tiêu tuyển sinh với các trường ĐH không đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo.

Từ ngày 3-18/5, các đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế tại một số cơ sở đào tạo nhằm kiểm soát các nội dung thông tin đã kê khai và xác định điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế.

Nhiều trường đại học chưa đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo
Chấm thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: Lê Văn

Qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn một số trường đại học chưa đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo.

Kiểm tra tỷ lệ về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học/sinh viên theo quy mô dự kiến năm 2018 cho thấy, còn nhiều trường chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT (quy định là 2,8 m2/sinh viên).

Cụ thể, như Trường ĐH Tài chính - Marketing (diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,35 m2/SV); Trường ĐH Phan Châu Trinh (diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,3 m2/SV); Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (diện tích sàn xây dựng/sinh viên đạt 0,97 m2/SV).

Trên cơ sở xác định số lượng giảng viên quy đổi của từng khối ngành và đối chiếu với quy mô sinh viên dự kiến năm 2018 mà các trường đã kê khai, các đoàn kiểm tra đã xác định được điều kiện đảm bảo về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên theo khối ngành của từng trường. Qua kiểm tra, có một số trường chưa đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ sinh viên/giảng viên đối với một số khối ngành đào tạo.

Trường ĐH Võ Trường Toản có 3 khối ngành là Khối ngành III, VI và VII; trong đó có Khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 15,83 (quy định là 15).

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có 5 khối ngành (chưa đào tạo khối ngành I và II); trong đó có Khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 15,62 (quy định là 15); Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 28,81 (quy định là 25).

Trường ĐH Phạm Văn Đồng có 3 khối ngành là Khối ngành I, V và VII; trong đó có Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 26,1 (quy định là 25).

 

Trường ĐH Thành Đô có 4 khối ngành là Khối ngành III, V, VI và VII nhưng cả 4 khối ngành quy mô đào tạo dự kiến năm 2018 không đáp ứng quy định về năng lực đào tạo tính theo giảng viên quy đổi (tỷ lệ sinh viên/ giảng viên của Khối ngành III là 37,30 - quy định là 25; Khối ngành V là 31,03 - quy định là 20; Khối ngành VI là 16,27 - quy định là 15; Khối ngành VII là 25,82 - quy định là 25).

Trường ĐH Duy Tân có 4 khối ngành là Khối ngành III, V, VI và VII; trong đó có Khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 16,32 (quy định là 15) và Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 28,76 (quy định là 25).

Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng có 4 khối ngành là Khối ngành II, III,  V và VII; trong đó Khối ngành II có tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 23,05 (quy định là 10); Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 31 (quy định là 25).

Nếu không đáp ứng, yêu cầu giảm chỉ tiêu tuyển sinh

Với những trường chưa đảm bảo quy định về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ GD-ĐT yêu cầu trường phải đảm bảo có đủ diện tích hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018.

Với những trường có khối ngành chưa đáp ứng về tỷ lệ sinh viên/giảng viên, Bộ yêu cầu các trường tuyển dụng bổ sung giảng viên hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 để đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định.

Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo; theo dõi, hậu kiểm và tổ chức thanh tra (nếu thấy cần thiết) đối với những cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường, xử lý vi phạm nghiêm minh theo đúng quy định.

Thanh Hùng

Nhiều trường đại học khuyết hiệu trưởng

Nhiều trường đại học khuyết hiệu trưởng

Một số trường đại học hiện nay đang khuyết vị trí hiệu trưởng do người cũ đã hết tuổi quản lý nhưng chưa bổ nhiệm người mới. Thời gian khuyết này kéo dài gần cả năm nay.

Nhiều trường đại học tăng học phí năm học mới

Nhiều trường đại học tăng học phí năm học mới

Các trường đại học sẽ tăng học phí trong năm học 2018-2019. Trường không tự chủ tăng theo Nghị định 86 của chính phủ, các trường tự chủ tăng theo lộ trình quy định.