Các trường tại Hà Nội đẩy mạnh việc giảng dạy, học tập qua internet và truyền hình để bảo đảm kế hoạch năm học.

Theo đó, thời gian hoàn thành học kỳ II trước ngày 11/7/2020 và kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31/7/2020; thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trước ngày 15/8/2020. 

 

Những nội dung khác vẫn được thực hiện theo Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7-2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

TheoHanoimoi.com.vn

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm công bố phương án thi đầu cấp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm công bố phương án thi đầu cấp

- Đó là một trong những nội dung được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kết luận tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội diễn ra sáng 13/4.