Đến thời điểm hiện nay, hệ thống cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội có bước phát triển mạnh với đa dạng về loại hình, trình độ đào tạo và mô hình hoạt động. Hiện nay, trên địa bàn TP có 369 đơn vị, trong đó: công lập có 129 đơn vị (Trung ương: 64; Địa phương: 65) và ngoài công lập có 240 đơn vị (chiếm 65% tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn).

Cùng với sự phát triển của hệ thống cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, số lượng lao động tham gia đào tạo cũng được tăng lên, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất.

Hà Nội hướng tới đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 70-75% vào năm 2020
Hà Nội hướng tới đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 70-75% vào năm 2020. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Năm 2018, theo báo cáo của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP đã tuyển sinh đào tạo được 212.789 lượt người (kế hoạch đặt ra là 179.300 lượt người), đạt 118,67% kế hoạch, tăng 108,56% so với năm 2017.

Trong đó, trình độ cao đẳng và trung cấp là 53.652 (chiếm 25,21%); sơ cấp và dưới 3 tháng là 159.137 (chiếm 74,79%). Với kết quả tuyển sinh đào tạo như trên, đã từng bước nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 60,66% năm 2017 lên 63,18% năm 2018, hướng tới đạt 70-75% vào năm 2020.

 

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, tuy không phải là thời điểm chính để thực hiện tuyển sinh, song kết quả tuyển sinh đạt 50.270 người, trong đó: Trình độ cao đẳng: 670 người; Trình độ trung cấp: 7.700 người; Trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng: 41.900 người.

Về kết quả thực hiện gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp năm 2019, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hợp tác với 512 doanh nghiệp và đã có 24/512 doanh nghiệp thực hiện ký kết tại Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động năm 2019 theo Kế hoạch số 1125/KH-SLĐTBXH tổ chức ngày 14/5/2019.

100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc TP thực hiện đào tạo gắn với doanh nghiệp và hầu hết học sinh ra trường có việc làm sau khi tốt nghiệp (90% có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp).

Theo báo cáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP, năm 2018, tỷ lệ học sinh học nghề tốt nghiệp có việc làm đạt khoảng 70%. Nhiều trường có những ngành, nghề đạt trên 90% học sinh, sinh viên có việc làm ngay đúng với kỹ năng nghề được đào tạo sau khi tốt nghiệp. Thậm chí có những nghề không đủ để doanh nghiệp tuyển dụng (nghề Hàn, Cắt gọt kim loại) ví dụ như Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội; Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội; Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội,...

Hải Nguyên

Nghệ An đặt chỉ tiêu hỗ trợ học nghề cho 25.400 lao động nông thôn giai đoạn 2019-2020

Nghệ An đặt chỉ tiêu hỗ trợ học nghề cho 25.400 lao động nông thôn giai đoạn 2019-2020

- Nghệ An đặt chỉ tiêu giai đoạn 2019-2020 sẽ tuyển sinh đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho 109.600 người. Trong đó, hỗ trợ học nghề cho 25.400 lao động nông thôn.